Fotograf: Nabil Al-Jurani/TT

"2016 blir åtminstone inte ett tråkigt börsår"

Franska Carmignac har slagit index i många år. Men 2016 blir ett svårt år för aktier tror fondjätten, som ändå har några favoriter i Europa.

Den franska fondförvaltaren Carmignac har omkring 500 miljarder kronor i sina fonder. Förvaltaren kan stoltsera med att flaggskeppsfonden sedan 1989 har gått ungefär dubbelt så bra som index, räknat efter avgifter.

Men 2016 blir ett dåligt år på börsen tror förvaltarna, vilket är något iögonfallande eftersom en fondförvaltare av affärsmässiga skäl gärna vill låta påskina att marknaden kommer att gå upp. Carmignac har redan minskat sitt aktieinnehav rejält jämfört med tidigare år.

Veckans Affärer träffade Muhammed Yeshilark som är Carmignacs chef för teamet för europeiska aktier. Det första han gör är att vädra sin pessimism. "2015 var ett svårt år där marknaden slets mellan återhämtning och deflation. 2016 tar vid där 2015 slutade. Oljepriset faller även i år och emerging markets har haft en tuff start", säger han.

"Det kommer åtminstone inte bli ett tråkigt år säger han. Vissa år är väldigt stadiga. Vi tror inte att 2016 blir ett sådant år", säger han.

Sämre likviditet, en ekonomi som tappar farten i bland annat USA, samt eventuella räntehöjningar från Fed är det som oroar Carmignac.

En anledning till den försämrade likviditeten är devalveringen av den kinesiska yuanen. Kina försöker kontrollera processen och säljer därmed sin valutareserv bestående av dollar. Kina omställning till konsumtionsekonomi gör också att den kinesiska efterfrågan på råvaror minskar.

En annan faktor som försämrar likviditeten är oljeprisets fall.

Att oljepriset på ganska kort tid har gått från över 100 till omkring 30 dollar per fat borde vara någonting positivt. Det rör sig om en gigantisk transferering av pengar från producenterna till konsumenterna, som skulle kunna använda pengarna till att köpa annat än oljerelaterade produkter, och därmed trissa upp konsumtionen. Enligt Bank of America kan så mycket som tre biljoner dollar varje år "överföras" till konsumenterna genom det låga oljepriset.

Men Yeshilark menar att det tar tid för konsumenterna att anpassa sig. Balansräkningseffekten, alltså att oljetillgångar minskar i värde, sker däremot omedelbart.

Vad gäller värderingen av aktier är Carmignacs syn att kurserna har stigit mycket snabbare än vinsten per aktie. Vinsten per aktie stiger dessutom på grund av återköp snarare än en tillväxt för rörelseresultaten.

"Finansmarknaden kan vara frånkopplad verkligheten ett tag, men inte hur länge som helst", säger Yeshilark.

Vad gör ni med era europeiska aktier nu?
"Redan i början av 2014 var vi ganska pessimistiska kring en europeisk återhämtning. Vi var försiktiga och sa att aktier då var rättvist prissatta eller till och med övervärderade. Och vi har fortsatt vara försiktiga allt sedan dess."

Han hänvisar även till de låga räntorna på marknaden just nu och manar till försiktighet kring företag som har en balansräkning med stora skulder eftersom sådana aktier är mer volatila. 

Cykliska aktier, alltså sådant som sådant som stål-, gruv- och finansbolag undviker Carmignac av försiktighetsskäl. Däremot gillar de infrastruktur, hälsovård och telekom. Yeshilark, som alltså är specialiserad på Europa, pekar bland annat ut Aena som ett intressant case. Det är världens största flygplatsoperatör, som bland annat sköter flygplatser i Madrid, Barcelona och Ibiza. "Den aktien har historiskt varit bra för oss."

Sitt största innehav har förvaltaren i det franska telekombolaget Altice. 2014 gick
aktien upp mer än 200 procent. 2015 började bra för Altice aktie – men sedan gick det sämre. Yeshilark tror dock på aktien även i år.

"Anledningen till att den föll har inte med fundamenta att göra. Stora hedgefonder med stora innehav i Altice fick problem när läkemedelsbolaget Valiant imploderade. För att täcka upp förlusterna fick de sälja Altice vilket sänkte aktien."

Carmignac gillar även den danska läkemedelsjätten Novo Nordisk som de tror kommer öka försäljningen av sina produkter i takt med att antalet diabetesfall ökar.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST