Fotograf: MIT/Press

MIT-professorn lämnar för att bygga en högskola utan lektioner och klassrum

En fakultetschef och tillika professor vid elituniversitet MIT i USA hoppar av för att bygga en helt ny sorts högskola: Ideell, utan lektioner och utan klassrum.

Christine Ortiz är dekanus på MIT och professor i materialteknik vid samma skola. Nu tar hon en paus från de jobben - för att skapa en radikalt annorlunda högskola. 

Den nya högskolan kommer att vara ideell, sakna inriktningar, inte ha några föreläsningar och inte ha några klassrum. Själva kunskapsinhämtningen ska ske online. Det rapporterar Quartz.

I en intervju med Ortiz från Chronicle.com framgår att skolan ska fokusera på projektbaserad lärande, där studenterna arbetar tillsammans med en utmaning under en längre period.

Många frågor är fortfarande obesvarade kring Ortiz satsning, såsom finansieringen, men grundidén är enligt henne att hon vill skapa en högskola från grunden som är anpassad för dagens teknik och behov.

Den långsiktiga planen är att campuset, som ska ligga i Boston-området, ska ha omkring 1 000 studenter och 1 000 fakultetsanställda. Där ska exempelvis finnas plats för laboratorier, och stora projektytor.

Med sin idé sällar sig Christine Ortiz till raden av högprofilerade amerikaner som i grunden vill förändra skolväsendet. Steve Jobs änka, Laurene Powell Jobs, har exempelvis satsat 400 miljoner kronor på en ny sorts skola.

Även Facebooks grundare, Mark Zuckerberg, har backat en storsatsning som vill vända upp och ned på skolväsendet.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST