Fotograf: Joe Giddens/TT

"Brexit vore en katastrof för landet"

Ett brittiskt EU-utträde vore en katastrof för landet med kraftig minskad BNP och förlorad status. Det menar en finansjätte i en analys.

Om britterna röstar för att lämna EU (och gå med i EFTA) skulle det kosta den brittiska ekonomin runt 6 procent av BNP, Londons "City" skulle sannolikt förlora sin status som Europas ledande finansiella centrum och det kan bli kris för landets betalningsbalans.

Brexit skulle också generera enorm ekonomisk och politisk osäkerhet.

Det skriver Daniel Vernazza, Unicredits ekonom för Storbritannien, i ett kundbrev.

Storbritanniens premiärminister David Cameron är nära att slutföra en reformuppgörelse med EU och en överenskommelse vid EU-toppmötet i Bryssel den 18-19 februari skulle bana väg för en folkomröstning om britternas medlemskap i EU i juni.

Unicredits bedömning är att britterna röstar för att stanna kvar i EU, men att det kan bli jämnt.

Daniel Vernazza konstaterar att David Cameron tog en enorm chansning, för Storbritannien och sig själv, då han för tre år sedan lovade en folkomröstning om EU-medlemskapet om de konservativa vann parlamentsvalet. Han var inte bara under press från framgångarna för UK Independence Party, UKIP, vars huvudsakliga mål är att ta Storbritannien ut ur EU, utan också från Euroskeptiker inom sitt eget parti.

Om britterna skulle rösta för att lämna EU, Brexit, skulle det riva upp landets nuvarande ekonomiska och politiska band med sin närmaste och största granne, EU, men också med resten av världen.

"Ingen vet vad Storbritanniens exit-status kommer att bli, men det är högst osannolikt att Storbritannien bara kommer att anamma allt de hade i EU (speciellt som regeringen sannolikt skulle förändras till ett anti-EU-ledarskap). Storbritannien skulle snarare gå med i EFTA, som Norge och Schweiz. En sådan åtgärd skulle kosta Storbritannien dyrt", skriver Daniel Vernazza.

EU är Storbritanniens absolut största handelspartner, förra året gick omkring hälften av den brittiska varu- och tjänstehandeln till EU. Om landet skulle lämna EU och gå med i EFTA tyder beräkningar på att Storbritanniens totala handel skulle falla med en åttondel.

Han konstaterar att det finns betydande ekonomiska fördelar av att vara en del av den gemensamma marknaden (speciellt för Londons City).

När det gäller London som finansiellt centrum skulle Brexit innebära att de clearing-hus som har hand om eurodenominerad verksamhet tvingas flytta till eurozonen, och även andra finansiella tjänster skulle sannolikt följa efter. Många finansiella företag har sina huvudkontor i London och ett antal av dessa har redan indikerat att de kommer att flytta delas av sin verksamhet om Storbritannien lämnar EU.

För det andra skulle Brexit kunna leda till en kris för landets betalningsbalans. Landet har ett av de största bytesbalansunderskotten bland de avancerade ekonomierna och det "är antagligen ok så länge som det finns tillräcklig efterfrågan på brittiska tillgångar från utlandet. Just nu finns det det, men Brexit skulle kunna ändra det", skriver ekonomen.

För det tredje har Storbritannien tjänat på EU-migrationen, skriver ekonomen, som konstaterar att gapet när det gäller allmänhetens uppfattning och fakta är mycket stort när det gäller immigration.

"Detta är en tragedi eftersom om brittiska väljare röstar för att lämna EU gör de det antagligen på grund av immigrationen", skriver Daniel Vernazza.

Han noterar att EU-immigranter mestadels kommer till Storbritannien för att arbeta, faktiskt är det mer sannolikt att de arbetar än de infödda britterna, men eftersom de ofta har lågbetalda jobb får de mer skatterabatt än de infödda.

Ekonomen avvisar också bestämt "Nej-kampanjens" locktoner om att Storbritannien kan lämna EU, men ändå få tillgång till EU:s inre marknad och samtidigt få större flexibilitet och påverkan - "det en illusion... Utan tvekan har Storbritannien större förhandlingskraft som en del av EU".

För det femte skulle Brexit, enligt Daniel Vernazza, generera enorm politisk och ekonomisk osäkerhet.

"Det är lätt att underskatta hur sammanflätat Storbritannien är med EU efter att ha förhandlat som ett block i 43 år. Varor, tjänster, kapital, människor, miljön och säkerhet, bland mycket annat är alla föremål för EU-lagar. Och det är inte bara arrangemangen mellan Storbritannien och andra EU-medlemmar som riskeras, utan snarare alla avtal som förhandlats med EU och resten av världen också. Brexit skulle riva upp allt detta", skriver han.

Det skulle dessutom ta upp till två år att omförhandla utträdesavtalet och tills detta är gjort kommer ingen veta vilken status Storbritannien har.

"Denna osäkerhet kommer sannolikt att avsevärt drabba brittiska investeringar och handel", enligt Unicredit-ekonomen, som också tror att Brexit skulle leda till stor politisk osäkerhet där David Cameron måste avgå som premiärminister.

Ytterligare en aspekt om Storbritannien röstar för att lämna EU är en andra folkomröstning i Skottland om självständighet och därmed en enorm risk för att själva Storbritannien också bryts upp.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST