Fotograf: Bertil Ericsson/TT

Här finns jobben - 200 yrken analyserade

Arbetsförmedlingen har analyserat 200 yrken och kommit fram till var det är lättast att få jobb.

Det blir lättast att få jobb för ingenjörer, IT-specialister, lärare och sjuksköterskor samt inom hotell och restaurang. Bristen på vårdpersonal och lärare fortsätter att öka och är nu den största hittills.

Det skriver Arbetsförmedlingen i sin rapport "Var finns jobben?", enligt ett pressmeddelande. Det är en analys av 200 yrkeskategorier.

Allra starkast växer jobben inom tjänstesektorn. Det gäller hos både privata och offentliga arbetsgivare. Efter en lång period av mycket svag sysselsättningsutveckling väntas nu även fler jobb inom industrin.

"Vi ser en bred jobbtillväxt. Det är positivt och innebär många jobböppningar för dem som vill in på arbetsmarknaden. Samtidigt har vi aldrig tidigare sett en så stor brist på lärare och vårdpersonal. Där kommer många arbetsgivare att få mycket svårt att rekrytera, säger Håkan Gustavsson", analytiker på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Bristen på arbetskraft stiger inom nästan samtliga områden på arbetsmarknaden och är nu högre än tidigare. Samtidigt har de privata arbetsgivarna i allmänhet inte svårt att hitta arbetskraft. Läget är värre inom den offentliga sektorn.

Nära hälften av de 20 yrken som finns på Arbetsförmedlingens topplista över högskoleyrken med bäst möjlighet till jobb är sjuksköterskeyrken. Den allt större bristen på sjuksköterskor och lärare gör att arbetsgivarna breddat sina rekryteringar. Vårdbiträden och barnskötare har till exempel fått större chanser till jobb.

En nyhet är att socialsekreterarnas möjligheter till jobb förbättrats påtagligt, något som bland annat beror på ökningen av antalet asylsökande.

Det här innebär att den som söker jobb som lärare, inom omsorgen eller inom hälso- och sjukvården har mycket att välja på. Även ingenjörer, byggnadsarbetare och IT-specialister finns med på listan över yrken som har goda möjligheter till arbete. Samtidigt väntas fortsatt stor konkurrens för den som vill ha ett arbete inom området kultur, media och design.

Håkan Gustavsson sade vid en pressträff att sysselsättningstillväxten är god, +68.000 i år, och att antalet rekryteringar uppgår till 1,4 miljoner, vilket innebär en möjlighet för många att etablera sig på arbetsmarknaden. Efter en rad år med negativ utveckling väntas nu även en tillväxt för industrijobben.

Han konstaterade att "bristnivån" har stigit inom samtliga 200 yrken utom "naturbruk", och ligger på rekordnivå för lärare och inom hälso- och sjukvård.

"Många arbetsgivare kommer att få det svårt att rekrytera, de har det redan i dag men det kommer att bli ännu svårare", sade han.

Däremot råder det inte någon generell arbetskraftsbrist på arbetsmarknaden.

Intresset är fortfarande för lågt för läraryrket, sjuksköterskeutbildningen och inom tekniska arbeten.

"Intresset ökar men inte i tillräcklig grad för att matcha efterfrågan på 10-15 års sikt", sade han.

Det finns även ett för lågt intresse för de yrkesinriktade programmen på gymnasiet, och här är intresset fallande. Undersköterskor är ett typexempel, med för lågt intresse för vård- och omsorgsprogrammet.

Han sade också att det fortsatt är mycket svårt för de utan gymnasieutbildning. Det är därför jätteviktigt för de unga att plugga klart.

"Klarar man inte gymnasiet är jobbmöjligheterna mycket begränsade. Fullfölj gymnasiet är det enskilt viktigaste rådet", sade han.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST