En historisk händelse för svensk energi: Vågor i nätet

På västkusten finner man bojarna som under de senaste veckorna alstrat den första vågkraften till det svenska elnätet. 

2001 grundades Seabased, ett svenskt företag som främst har förknippats med research om förnyelsebar energi. Företaget har med åren utvecklat en vågkraftverkspark utanför Lysekil. I närmare två veckor har  parken tillgodosett det svenska elnätet med vågkraft.

LÄS ÄVEN: Ny energi föder nya affärsmodeller

Tekniken som Seabased använder sig av är generatorer utplacerade på havsbotten. Generatorerna är kopplade till bojar som rör sig upp och ner med vågor. Rörelsen påverkar generatorerna som i sin tur alstrar energi. Ett vågkraftverk kan generera ungefär en tredjedel så mycket som ett vindkraftverk.

Det finns många fördelar med vågkraftverk. Den främsta är att det är miljövänligt sätt att generera el på.  Dessutom är det lätt att förutse vågornas rörelse.

Somliga tror dock att vågkraft kan påverka det närliggande djurlivet negativt. Däremot pekar Seabaseds studier på något helt annat: Vågkraftverksparker kan gynna havets djurliv. Man tror bland annat att parkerna kan bli artificiella rev som bildar en trygg hamn för djurlivet och att musslor kommer att trivas bra på bojarna. 

Än så länge testar man systemen med förhoppningar om att senare kunna placera ut fler bojar. Vågkraft är ett energislag med stor potential och på sikt tror man att vågkraft kommer att stå för tre procent av Sveriges totala elbehov.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.