Svenska advokatbyråers fem vanligaste svagheter

Det här är svenska advokatbyråers största svagheter - enligt de största köparna av affärsjuridiska tjänster.

För åttonde året i rad har analysföretaget Regi kartlagt hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina advokatbyråer, vad som är avgörande vid val av byrå och hur klienterna ser att samarbetet kan förbättras.

ÅRETS ADVOKATBYRÅ

Regis årliga kvalitets- och branschstudie kartlägger hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster

är med sina advokatbyråer, vad som är avgörande vid val av advokatbyrå och hur klienterna ser att samarbetet

kan förbättras och utvecklas. Resultaten används primärt som ett verktyg för utvärdering och affärsutveckling.

Årets Advokatbyrå 2015 är den åttonde upplagan och studien omfattar närmare 1000 klientutvärderingar.

I studien Årets Advokatbyrå 2015 har klienterna listat styrkor och svagheter hos sina advokatbyråer. Resultatet är tydligt och advokatbyråernas prissättning och arvoden är den absolut största svagheten och nämns av en tredjedel av de svarande. När priset kommer på tal handlar det ofta om en upplevd överdebitering eller ej flexibel prissättning.

Föga förvånande är priset också ett av de viktigaste områdena för advokatbyråerna att förbättra det kommande året enligt klienterna.

Utöver priset upplever klienterna även att återkoppling, dialog och kundbemötande är en svaghet hos många advokatbyråer. Detta handlar många gånger om en upplevd tystnad mellan ärendena, sen återkoppling eller uppföljning och att klienten har för få kontaktpersoner.

Advokatbyråernas 5 vanligaste svagheter:

  1. Hög kostnad/överdebiterar

  2. Återkoppling, dialog och kundbemötande

  3. Proaktivitet

  4. Bristande kunskap inom olika områden

  5. Ej tillräckligt moderna/för traditionella

"Det är en tuff bransch där kompetens både på bredden och djupet är närmast standard. Att minska andelen klienter som ser priset som en svaghet kan handla om att fylla samarbetet med mer av de mjuka värdena. Att föra löpande dialog med klinterna även mellan ärenden ger ett mervärde som de flesta skulle uppskatta och se som proaktiv kundvård" säger Caroline Tiala, affärsområdeschef på Regi.

Utöver de mjuka värdena skulle även en mer flexibel prissättning kunna påverka klienternas syn på advokatbyråernas arvoden menar Caroline Tiala.

"Att förenkla och förtydliga både kommunikationen och processerna för prissättning är även det något som vi ser en ökad efterfrågan av och som troligtvis skulle påverka bilden av advokatbyrån som prisvärd."

Med detta sagt så är klientnöjdheten överlag hög enligt Regi och de allra flesta köparna av affärsjuridiska tjänster är mycket nöjda. Detta syns inte minst när advokatbyråernas styrkor listas och advokaternas kompetens är det som lyfts fram av en tydlig majoritet av klienterna.

LÄS ÄVEN: Därför byter klienterna byrå

Relaterade artiklar


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA