Fotograf: Reinhard Krause/TT

En man i varje bil är snart historia

Världens politiker har i decennier försökt få oss att åka kollektivt i stället för att ta bilen för att skona miljön och minska köerna. Det har gått sådär. Nu tar tekniken över istället.

Att äga en bil tillhör gårdagen medan konceptet "mobility as a service" är framtiden. Finland ligger i täten och utvecklar världens första öppna plattform där man i en app kan boka och betala för alla typer av transporter i en stad.

"Låt oss sammanföra tunnelbana, bussar, tåg, spårvagn, taxi, samåkning och stadscyklar till en och samma applikation. Sedan får företagen konkurrera om vem som kan erbjuda den billigaste och snabbaste lösningen", konstaterade den 24-åriga ingenjören Sonja Heikkilä, en av initiativtagarna, för ett år sedan.

I dag är Helsingforsmodellen i full snurr och omfattar inte mindre än 23 aktörer.

Ett liknande projekt, Gosmart som delfinansierats av Vinnova, har körts i Göteborg under ett par år och är klart för utvärdering och större utrullning.

Häromveckan, den 4 oktober, firades internationella samåkningsdagen för åttonde året i rad.

Syftet med dagen, som instiftades av den svenska ideella organisationen Skjutsgruppen, är förstås att uppmärksamma de fördelar som finns med samåkning.

Men i dag är förespråkarna inte längre bara idealister. Rena vinstdrivande aktörer som amerikanska Uber och Lyft och kinesiska Didi Dache har hängt på och är nu en del av den snabbt växande delningsekonomin som väntas omsätta 2 400 miljarder kronor 2025, enligt beräkningar från konsultfirman PWC.

I gråzonen däremellan finns aktörer som danska Gomore som i likhet med ideella Skjutsgruppen erbjuder samåkning till priset av delade bränslekostnader men som även erbjuder biluthyrning med privatbilar till lägre priser.

Amerikanska Uber startade i San Francisco 2010 med sin taxitjänst. Under det senaste året har verksamheten i San Francisco dubblerats medan Uber i London har växt betydligt snabbare och är nu nästan lika stor som i San Francisco, enligt uppgifter från Uber. I dag finns Uber i 330 städer och 60 länder.

"Vi matchar kunder med chaufförer över en miljon gånger varje dag", säger Jo Bertram, regionchef för Uber Norden, Storbritannien och Irland.

Hon är i Sverige för att presentera en rapport som konsultföretaget Copenhagen Economics genomfört i Stockholm på uppdrag av Uber. Studien visar att samåkning kan ge samhällsekonomiska vinster på över en miljard kronor varje år i Stockholm, framför allt i form av tidsvinster genom minskade köer, men även till följd av lägre utsläpp.

Till Sverige kom Uber 2013. Efter London och Paris var Stockholm en av de tidigaste marknaderna i Europa.

"Vi startade med Black och Lux. Tidigt förra året lanserade vi Uber X och i mitten av förra året lanserade vi vår samåkningstjänst, Uber Pop. I Stockholm har vi i dag tusentals chaufförer och hundratusentals kunder. Nu ville vi undersöka förutsättningarna för samåkning i Stockholm. " Ubers olika erbjudanden skiljer sig i pris där den lyxigaste varianten, Lux, är dyrast, för att sedan bli lite billigare med Black och därefter med Uber X som är den billigaste taxitjänsten.

Uber Pop, som ligger mellan 40 och 60 procent lägre i pris än vanliga taxiresor, handlar om att länka ihop personer som exempelvis tar bilen fram och tillbaka till jobbet men som till följd av ersättningsmodellen kan tänka sig att ta upp någon på vägen även om det innebär en viss omväg. Andra ser tjänsten som ett sätt att jobba extra på kvällar och helger. Konsultfirman Copenhagen Economics bedömer att Uber Pop på kort sikt kan ge upphov till arbete som motsvarar 3 000 nya heltidstjänster och ett hållbart tillskott på cirka 1 000 tjänster i Stockholm.

Efterfrågan på transport och mobilitet kommer att öka med 80 procent i Stockholm från 2011 till 2030 enligt näringsdepartementet.

"I dag tar taxi hand om cirka 4 procent av persontransporterna i Stockholm. Givet det låga priset och låga transaktionskostnader tror vi att taximarknaden tillsammans med samåkningstjänster har potential att dubbleras till 8 procent", säger Claus Kastberg Nielsen, partner och grundare av Copenhagen Economics.

När Uber lanserade sin samåkningstjänst i USA fanns redan konkurrenter som amerikanska Lyft. I likhet med Uber har Lyft sin bas i San Francisco som i september 2013 blev den första amerikanska stat att besluta om ett regelverk för så kallade "transportation network companies".

I många andra delar av världen ligger regleringen på efterkälken vilket lett till att Uber och många av de andra fått utstå mycket spott och spe, inte minst från taxibranschen, för att de kringgår existerande regelverk.

"Det finns en myt att Uber inte vill bli reglerade. Men vi är faktiskt väldigt pro reglering. Vi vill bara att det ska vara regler som stöder ny teknologi, men samtidigt uppfyller krav på personlig säkerhet och konsumentval", menar Jo Bertram.

Lyft är Ubers främsta konkurrent på den amerikanska marknaden. Andra amerikanska aktörer som också klassats som "transportation network companies" är Summun och Sidecar.

Konkurrensen som Uber mött ser dock väldigt olika ut på olika marknader.

"I Europa fanns en kombination av taxi som plockar upp folk på gatan till så kallad 'private hire'. I London finns sedan decennier en rad stora bolag inom private hire så där blev dessa vår största konkurrent. I Kina och Indien finns stora konkurrenter på alla områden", säger Jo Bertram.

De två främsta konkurrenterna i Kina är Didi Dache, som är integrerat med det kinesiska nätkonglomeratet Tencent, och Kuaidi Dache som är finansierat av Alibaba. Storleken på dessa snabbväxare får till och med Ubers siffror att blekna. Enbart Didi Dache bokar över fem miljoner resor varje dag.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST