Fotograf: Hassan Jamali/TT

Oljeprisfallet ger "uppåtrisk" för världsekonomin

Tillväxten i världen i år kan bli högre än marknaden räknat med till följd av det snabba oljeprisfallet.

Råvarornas supercykel har avvecklats allt snabbare de senaste veckorna och det senaste raset i oljepriserna är något större mätt i procent än nedgången 2014. Men eftersom prisfallet är utbudsstyrt så finns det en "uppåtrisk" att den globala BNP-tillväxten 2016 blir 0,5 procentenhet högre än marknaden nu räknar med.

Det skriver JP Morgan-ekonomerna Joseph Lupton, David Hensley och Bruce Kasman i en analys.

De noterar att en uppenbar och omedelbar effekt av oljeprisraset är den fortsatta bromsen på KPI-inflationen, som inleddes i slutet på 2014 och lyfte köpkraften, men också höll kvar deflationsoron.

Ekonomerna konstaterar att en mer komplicerad fråga är hur oljeprisnedgången påverkar den ekonomiska aktiviteten.

Om nedgången beror helt på svagare efterfrågan då bör prisfallet vara "en mycket oroande signal av recessionslik magnitud", men om det speglar fortsatta ökningar av utbudet så bör prisnedgången vara "en enorm välsignelse" för konsumenterna.

"De stora avyttringarna på riskmarknaderna antyder enligt oss att uppfattningen är starkare fokuserad på det negativa scenariot och utan tvekan missar den potentiella uppsidan från det positiva scenariot", skriver ekonomerna.

De har funnit att den senaste tidens rekordstora nedgång i oljepriserna påminner om händelserna 1986 (dominerad av en utbudschock) och 1998 (dominerad av en regional efterfrågechock på tillväxtmarknader).

"Resultatet har varit det ovanliga utfallet att oljepriserna rasar, men den globala BNP-tillväxten hålls uppe. I detta avseende så ger förra årets erfarenhet tillräckliga bevis på att huvuddelen av den senaste oljeprisrörelsen är en utbudsdriven händelse, om än förstärkt av svag efterfrågan från tillväxtmarknaderna", enligt JP Morgan-ekonomerna.

De konstaterar att en viktig varning är att båda dessa två tidigare episoder också besvarades med penningpolitiska lättnader.

Oljeprisfallet har dämpat den globala KPI-inflationen med 1 procentenhet under året till mitten på 2015 och den senaste nedgången kommer sannolikt att hålla kvar denna hämsko till mitten på 2016. Deflationsoron kommer sannolikt att hålla i sig, men kärn-inflationen (som långsamt har svängt upp) är ett viktigare mått för att följa den underliggande inflationsdynamiken.

"I den mån chocken är utbudsdriven bör den följande tillväxtuppgången förstärka den stadiga rörelsen uppåt i den global kärn-inflationen", skriver ekonomerna.

De noterar samtidigt att den globala privatkonsumtionen inte har ökat så mycket som en utbudschock för oljan skulle ha antytt. Konsumtionen steg visserligen kraftigt under andra halvan av 2014, men även om återhämtningen i oljepriset första halvåret 2015 antagligen dämpade konsumtionen så har tillväxten i privatkonsumtionen varit "förbryllande svag".

"Huruvida detta beror på tillfälliga faktorer, mätfel eller mer fundamental bromsklossar förblir en öppen, och enligt vår syn, nyckelfråga för utsikterna i år", skriver ekonomerna.

JP Morgans prognos är att den globala kärn-inflationen kommer att sjunka något under 2016, och nå 2,3 procent i slutet av året - under den nuvarande takten, men 0,4 procentenheter över sin nivå i början på 2013 och nära övre delens av intervallet de senaste 15 åren.

"Om fallet i oljepriserna primärt speglar en svagare global ekonomi så kommer kärn-inflationen tvärtom att sjunka ytterligare i år och riskera att gröpa ur inflationsförväntningarna. De nuvarande långsiktiga inflationsförväntningarna har redan byggt in denna mer negativa syn. Om vårt scenario är korrekt och oljepriserna stabiliseras och utbudsminskningar till andra halvan 2016 lyfter priserna, då kommer vi att se en återhämtning i inflationsförväntningarna", enligt JP Morgan-ekonomerna.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST