Därför byter klienterna byrå

Varför byter klienter advokatbyrå? Hur många överväger att byta? Hur länge samarbetar man normalt med sin byrå? Svaret finns i en studie av analysföretaget Regi.

För åttonde året i rad har analysföretaget Regi kartlagt hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina advokatbyråer, vad som är avgörande vid val av byrå och hur klienterna ser att samarbetet kan förbättras.

ÅRETS ADVOKATBYRÅ

Regis årliga kvalitets- och branschstudie kartlägger hur nöjda Sveriges största köpare av affärsjuridiska tjänster är med sina advokatbyråer, vad som är avgörande vid val av advokatbyrå och hur klienterna ser att samarbetet kan förbättras och utvecklas. Resultaten används primärt som ett verktyg för utvärdering och affärsutveckling.

Årets Advokatbyrå 2015 är den åttonde upplagan och studien omfattar närmare 1000 klientutvärderingar.

Den här artikeln är den första i en serie som kommer att mynna ut i att Årets Advokatbyrå 2015 presenteras.

Även bytesbenägenheten hos Sveriges köpare av affärsjuridiska tjänster kartläggs varje år. Medellängden på samarbetet är 7,5 år och de senaste fem åren har i snitt var femte klient övervägt att byta ut sin advokatbyrå. Sett till klienternas inköp innebär det att ca 165 miljoner kr i arvoden årligen riskerar att byta advokatbyrå.

Därtill uppger 60 procent av klienterna att man skulle byta advokatbyrå om den enskilde advokaten slutar. Något som skickar starka signaler om ett starkt personberoende till branschen och till viss del visar en sårbarhet hos advokatbyråerna.

I studien har samtliga klienter betygsatt samarbetet med sin advokatbyrå på en rad olika kriterier i ett Nöjd Klient Index. Resulterat visar att advokatens rådgivning och proaktivitet är två tydliga områden där skillnaden mellan de bytesbenägna och icke bytesbenägna klienterna är som störst."Det sammanvägda resultatet i studien visar tydligt att relationen och förtroendet för den enskilda advokaten är betydligt viktigare i denna kunskapstunga bransch än nadvokatbyråns eget varumärke." Säger Robert Skölfman, VD, Regi.


NYHETSBREV


Kalendarium

SENASTE VA