Aktien stiger kraftigt på sjunkande börs efter lovande studie

Mitt i börsstormens öga finns ett bolag som stiger kraftigt: bioteknikbolaget Aptahem som häromdagen gick ut med lyckade resultat från en pre-klinisk studie på råtta.

Bioteknikbolaget Aptahem stiger tvåsiffrigt på en i övrigt sur börs. Skälet är lyckade resultat från en studie. Aptahem ägnar sig åt antikoagulerande aptamerar med syfte att ta fram blodproppshämmande läkemedel.

Aptahem kommunicerade för några dagar sedan att deras utvecklingssubstans Apta1 hämmar effektivt uppkomsten av blodpropp i djurmodell utan att öka blödningsbenägenheten, vilken är den biverkan som begränsar användningen av dagens läkemedel mot blodpropp.

Enligt bolagets vd Mikael Lindstam är studien en viktig milstolpe: "Det betyder att vi tagit ytterligare ett steg i förståelse om hur unikt Apta-1 verkar samt i att bygga det datapaket vi behöver lämna in till tillståndsgivande myndigheter som Läkemedelsverket för att kunna påbörja kliniska studier. Myndigheten behöver kunna konstatera att Apta-1 är effektiv och att den beter sig skäligt i kroppen utan biverkningar innan de kan låta oss testa den på människa."

Så om jag förstår rätt är det två saker som är av stor betydelse här för er, det ena att ni kan fortsätta med det ni gör, och det andra att ni kan använda detta som en del i det underlag ni senare då kommer lämna in till Läkemedelsverket?
"Ja, exakt, och det löper på enligt plan. Det blir alltså en del av det massiva paket med information vi ska leverera till till exempel Läkemedelsverket innan vi kan introducera det i människa."

LÄS ÄVEN: "Sälj eller blanka ett av världens mest populära bolag"

Och test på människa är då nästa steg?
"Det är det vi siktar på och det är därför vi gör det här pre-kliniska säkerhetsprogrammet. Det är en naturlig del i utvecklingen av en läkemedelskandidat: kan man se någon toxisk effekt eller har Apta-1 andra biverkningar? Med andra ord: hur säkert det är innan man testar på människa första gången. Hela vårt utvecklingsarbete just nu baseras på att kunna lämna in en ansökan och få godkännande om försök på människa."

När ni nu har ni testat på råtta och mus, blir det fler djurtester?
"Ja, det blir fler djurtester, och med andra djur med framöver. Vissa pågår redan, men det är inget vi går ut med med närmare information kring idag, utan det ligger i planen."

Tips: Följ Aptahems aktie på VA Finans. Registrera din portfölj på myFinans för att enkelt bevaka dina innehav.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST