Fotograf: Bratislav Stankovic/Youtube

Handels nya startup-professor: Så blir ditt företag en unicorn

Robin Teigland är Handels sjätte kvinnliga professor någonsin. Hon specialstuderar vad som gör företag till unicorns. För VA:s räkning tittar hon även i spåkulan för de närmaste åren. 

"Många entreprenörer tror att man måste göra allt själv. Men tänk snarare som ett filmbolag. Då filmen är klar går du vidare och arbetar i nya nätverkskonstellationer", säger Robin Teigland.

Handels nya kvinnliga professor är den sjätte kvinnan i ordningen sedan Handelshögskolan i Stockholm startade 1909 och just nu den fjärde kvinnan i ett hav av uppemot 40 manliga professorer.

"Det är jättetrist, men jag har i alla fall nått mitt professionella mål i livet – att bli professor", säger Robin Teigland.

Hon är just nu i full färd med att undersöka vilka faktorer som skapar ett unicorn-bolag (enhörningsbolag) - alltså ett privatägt företag som är värderat till över en miljard dollar. Just bristen på informella nätverk är en starkt bidragande orsak till att få startups överlever. Det har visat sig att cirka 90 procent av alla startup misslyckas, enligt Robin Teigland.

Ett ytterligare generalfel är att klamra sig fast vid sin ursprungliga affärsplan.

Startups måste anpassa både affärsplan och verksamhet kontinuerligt utefter marknadens behov och dess tillgång till nödvändiga resurser, enligt Robin Teigland.

Hon träffade nyligen vd:n för ett av Sveriges största unicorns.

Han förklarade att han räknar med att anställa ett antal personer inom ett halvår, men att han hellre väljer att avvakta tills han vet exakt hur bolagets behov ser ut just vid den tidpunkten.

Handels har även undersökt unicorn-bolagens styrelse och ledning och sett att grundarna många gånger tar in en extern vd tidigt.

Det gäller dock att tänka till vem man plockar in.

Om inte kan det gå som det gjorde för ett företag Robin Teigland har undersökt – företaget utvecklar öppen källkodsbaserade publiceringslösningar och hämtade vd:n från IBM.

"Vd:n hade helt andra värderingar och var mer van vid slutna lösningar. Det blev en total clash mellan företagskulturer och vd:n fick sparken", säger hon.

Robin Teigland är född i Nashville Tennessee.

Hennes intresse för IT och sedermera även Internet väcktes redan som barn när hon fick följa med pappan till universitetet och satt och lekte med hålkort – ett mekaniskt lagringsmedium som var en föregångare till disketter.

Som 16-åring föreslog pappan att hon skulle gå en skrivmaskinskurs. Hon kontrade med att hon ville bli vd och inte sekreterare, varpå hennes pappa svarade att de flesta familjer kommer att ha en personlig dator i hemmet – året var 1980.

"Min pappa var väldigt framåtblickande" säger Robin Teigland.

Då hon senare läste vid Stanford insåg hur hon rätt pappan hade haft.

Men det var inte bara pc:n som var allmänt accepterad, utan Internet hade blivit en större del av det dagliga livet. Hon såg också tydligt hur Internet bidragit till uppkomsten av informella nätverk, vilket blev ett område som har gått som en röd tråd genom hela hennes forskarkarriär (hon har även arbetat med exempelvis riskkapital i Silicon Valley, McKinsey-konsult i Sverige, verksamhetsstyrning för Esso i Chile, internationell banking i Philadelphia, och även drivit en startup i Norge).

LÄS ÄVEN: Krönika: "Magi skapar inte nästa Spotify"

Men trots att många startups misslyckas med att just skapa informella nätverk och många gånger går under som följd räknar hon ändå kallt med att det blir allt vanligare med egna företag framöver.

Det bero på att många nu menar att samhället befinner sig i den tredje industriella revolutionen.

Enkelt förklarat innebär det att samhället håller på att gå tillbaka till hur det var innan den industriella revolutionen – det vill säga då medborgarna inte hade 9- till 5-jobb.

"Delningsekonomin kan också leda till att vi inte kommer att behöva ett lika stort behov av kapital, utan många kommer att jobba mer åt sig själv och trivas med det", säger Robin Teigland.

FÖRDJUPNING: Kunderna och världen är redo för delningsekonomin - var är bolagen?

Finanskrisen 2008/2009 har också banat väg för revolutionen.

Många amerikaner och européer som förlorade jobben i dess kölvatten har insett att nätet gör det smidigt att skapa informella nätverk. Samtidigt finns det bra verktyg för att skapa hemsidor och effektiva betalmetoder som iZettle att tillgå.

Sammantaget innebär det att många väljer att inte gå tillbaka till att bli anställda eller anställa igen, enligt Robin Teigland.

Men kan alla bli entreprenörer? Krävs det inte en viss mentalitet med riskbenägenhet?
"Samhällsstrukturen har förhindrat att människor blir entreprenörer och vi har fastnat i ett tänk om att bolagen måste växa, bli stora och leva länge. Men man får inte glömma att vi under endast ett kort ögonblick av historien haft en bolagsstruktur i samhället och att de flesta jobbade åt sig själva för cirka 200-300 år sedan", säger Robin Teigland.

PROFESSORNS SPÅKULA

* Glöm CV och fina diplom. Tänk dig att du är en aktör i en filmbranschen som måste visa fina arbetsprover för att få uppdraget.
* Varför bara plugga heltid på universitet då man kan läsa på halvtid och resten av tiden jobba vid sidan i olika projekt för att omsätta teorin till praktik?
* Digital identitet blir viktigare än fysisk identitet. Vi befinner oss i en övergångsperiod. Försök lära sig vad du ska och inte ska lägga ut i sociala medier. Gräm dig inte om det blir fel.
* Crowdfunding stärker sitt grepp. Cirka 36 procent av alla Kickstarter-projekt når minst 100 procent av deras finansieringskrav och peer-to-peer lån växer snabbast.
* 3D-skrivare använder material från omgivningen. Varför inte bygga hus på månen med månsten eller använda havssand för att printa byggnader till havsbotten?
* Bitcoin. Kan få stort genomslag, till exempel i korrupta stater. Inte minst eftersom transaktionerna går att spåra på ett helt annat sätt än med vanliga pengar. Men blockkedjan som ligger "under Bitcoin" kommer att få ett ännu större genomslag i många branscher.
* Internet of Things blir en naturlig del i våra liv. Här handlar det om att inte skapa intelligenta kylskåp, utan om att identifiera "verkliga behov".
* Robotiseringen accelererar. 5 000 tekniska jobb försvann över en natt på ett svensk industribolag efter att maskinerna försetts med sensorer och bolaget utvecklat en app som gjorde att lokala medarbetare på plats kunde utföra jobbet.
* Virtual Reality. VR spås få ett större genomslag under 2016.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST