Fotograf: Ledarna/Press

Gott nytt år - gott nytt jobb?

Funderar du på att byta jobb nästa år? Karriärrådgivaren Jörgen Kihlgren förklarar vad du ska tänka på.

Snart kommer klockorna slå in det nya året. Vad gäller nyårslöften så tillhör jag den skolan som tycker man ska vara försiktig men bestämd med dylika löften. Jag är mer förtjust i processen runt omkring själva nyårslöften. Man funderar fram och tillbaka. Väger fördelar mot nackdelar. Risker mot möjligheter. Tvekan kontra bestämdhet. Oro kontra lust. Efter många år som karriärrådgivare uppmanar jag oftast personer att låta processen ta tid. Men se till att strukturera tankarna så processen går framåt. Vad behöver du då tänka på inför ett eventuellt karriärskifte nästa år?

Var proaktiv
Vissa yrkesroller och branscher har på gott och ont olika "bäst före"-datum. Många av de yrkesroller, arbetsgivare och branscher som idag är efterfrågade på arbetsmarknaden fanns inte för 15-20 år sedan. Se till att du tar dig tid att fundera på din bransch och arbetsgivares framtidsutsikter. Vilka hot och möjligheter finns? Vilka verksamhets- och affärslogiker vill du lära dig mer om? Vilka nya chefsutmaningar vill du bemästra? Vad och med vem vill du verkligen arbeta med?

LÄS ÄVEN: De 10 hetaste jobbtitlarna 2016

Våga ta risker och identifiera möjligheter
Karriären kan ses som en livslång process som hela tiden formas efter tid, plats och rum. Utifrån detta så skapas karriär då du vågar ta risker och identifierar möjligheter. Lära om och lära nytt som chef är också nödvändiga byggstenar då du ibland behöver ta risker och fånga de möjligheter som finns.

Skriv ned dina mål
Varför ska du sätta mål för din karriär och ditt yrkesliv? Mål skapar riktning i din vardag och för framtiden. När du blir mer medveten om vilka mål du har för din karriär utvecklas du samtidigt i ditt ledarskap och yrkesliv. Det är viktigt att du inte blir dina egna måls fånge. Mål och planer kan ändras. Det finns dock ett värde i planeringsprocessen då du behöver reflektera över dina kommande vägval.

För att lyckas med ditt karriärskifte behöver du göra följande:

1. Var medveten om ditt förhållningssätt!
I boken "Vägen till ditt nya arbete" skriver undertecknad och Johan Åkesson om vikten av att forma och utveckla ett förhållningssätt till sin kommande karriärväxling. I boken lyfter vi fram den amerikanska forskaren Carol Dweck som utvecklat förhållningssättet "mindset". Det handlar om de tankar och känslor som du har runt din framtid och din kompetens.

Vidare skriver vi "vår erfarenhet är att ditt förhållningssätt i många fall kan vara avgörande för att orka, vilja, våga och utifrån detta göra de eventuella uppoffringar och prioriteringar som krävs för att byta eller hitta ett nytt arbete". Karriärskiften kan ta tid och vara smärtsamma med tvivlet som ständig följeslagare men karriärskiften kan också vara enkla, smidiga och lustbetonade. Det finns inget facit men var vaksam på ditt förhållningssätt på dina tankar och känslor och utveckla ett förhållningssätt som underlättar din resa.

2. Sätt rätt ord på din kompetens och ditt ledarskap
Dina drivkrafter kan mycket väl utgöra en spetskompetens vad gäller ditt ledarskap. Dina drivkrafter formar dina tankar, beteende och handlingar. Det är därför du ska reflektera över dina drivkrafter. Att du som chef dessutom lyfter fram dina resultat, utmaningar och lärdomar behöver inte alls betyda att det är skrytsamt. Ett gott ledarskap skapar helt enkelt resultat. Se därför till att sätt rätt ord på din kompetens och ditt ledarskap i såväl dina tankar, utvecklingssamtal, CV och profil på LinkedIn.

3. Välj det mest effektiva tillvägagångssättet
Karriärväxling, internt eller externt handlar mycket om att göra medvetna val. En av de första frågorna du ska ställa dig är vilken sökväg eller aktivitet som är mest effektiv för att nå ditt mål. Om du vill göra karriär hos den befintliga arbetsgivaren kan en variant vara att delta i affärskritiska projekt som har ledningens uppmärksamhet. Det kan handla om att du tydligt lyfter fram vad du vill göra i framtiden och vilka förväntningar du som chef har på din arbetsgivare.

Om du väljer att söka dig utanför din befintliga arbetsgivare så är det viktigt att du väljer rätt sökvägar. Som chef är det extra viktigt att du tänker till på dina sökvägar då antalet lediga chefspositioner är mindre till antalet. Detta faktum är det många chefer som glömmer bort. Utifrån det är det viktigt att du noga väljer vilka search- och rekryteringskonsulter som du behöver kontakta. Du ska vara försiktig med att söka arbeten som du egentligen inte vill ha eller, av olika skäl, inte kan få. Att söka dessa jobb gynnar ingen. Allra minst dig själv. De utannonserade jobben som är intressanta ska du dock lägga mycket tid och kraft på och verkligen se till att du har ett relevant och budskap.

4. Tiden som vän eller fiende?
Att växla karriär internt eller externt kan ta tid beroende på hur stor förändringen. Att inte regelbundet reflektera över sin karriär och yrkesmål kan innebära att du blir alldeles för otålig och gör icke-taktiska drag. Exempel på detta kan vara att säga upp sig i vredesmod eller söka arbeten som du inte vill ha med mera. Det är bättre att se tiden som en vän. Tänkt taktiskt och dela in året i fyra delar. En fjärdedel lägger du på omvärldsanalys, en fjärdedel på att sätta rätt ord på din kompetens, en fjärdedel av tiden på nätverkande och den sista fjärdedelen på aktiviteter för att nå målen. Dessa moment flyter självfallet ihop men det ger dig ett mått hur du ska disponera din tid i karriärväxlingen.

Jörgen Kihlgren, karriärexpert på Ledarna.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST