Fotograf: Henrik Montgomery/TT

Färre och mer flexibla - det kräver framtidens arbetsmarknad av oss

Synen på arbete och arbetsliv är i förändring - och i horisonten finns robotiseringen. Vilka trender kommer påverka framtidens arbetsmarknad egentligen? Vi förklarar!

Vad har hänt?
Spelreglerna på arbetsmarknaden håller på att förändras liksom den traditionella synen på arbete och arbetsliv. Gränserna mellan arbete och fritid suddas ut, kraven på flexibilitet och tillgänglighet ökar liksom polarisering och inkomstklyftor.

Vilka trender kommer att få betydelse?
Klas Eklund, senior ekonom på SEB och ordförande i framtidsminister Kristina Perssons analysgrupp för framtidens arbetsmarknad, ritar upp fyra huvudsakliga trender:

1. Digitalisering innebär att allt fler arbetsuppgifter kommer att ersättas av algoritmer, datorer och mjukvara. Det handlar i första hand om uppgifter, främst rutinartade, och inte jobb. I digitaliseringens fotspår ser vi också alltfler plattformar som Airbnb och Uber som sätter ytterligare press på enklare tjänster och slår undan benen för mellanhänderna.

LÄS ÄVEN: Så hög är din lön jämfört med resten av världen

2. Ökad polarisering när de som ligger i mittfåran för digitaliseringen, som exempelvis dataanalytiker, kommer att kunna öka sina inkomster ytterligare medan det kommer att vara ett "race to the bottom" för låglönearbetare.

3. Globaliseringens nya ansikte där det inte längre är självklart hur konkurrensen kommer att se ut eller i vilka sammanhang olika länder kommer in spelar en viktig roll.

4. Migrationen och de ökade flyktingströmmarna. Utmaningarna för en arbetsmarknad som redan fungerar dåligt - mediantiden för en flykting att få jobb är 9 år - är enorma. I Tyskland, som ligger i framkant i omställningen till morgondagens arbetsmarknad, ställer företagen nu krav på staten att agera för att underlätta anställning av flyktingar.

LÄS ÄVEN: Intervju: "Alla mår bättre med fria arbetstider"

Vilken anpassning krävs?
Det nya sättet att jobba, med en ökad andel numerär flexibilitet, det vill säga fler frilansare, inhyrda, projekt- och korttidsanställningar, sätter press på anställnings- och försäkringssystemen.

Idag är det traditionellt lönearbete som finansierar vårt välfärdssystem och den offentliga sektorn. När produktivitetsökningen i allt större utsträckning kommer från maskiner uppstår nya utmaningar.

MER ANALYS: Kunderna och världen är redo för delningsekonomin - var är bolagen?

Framtidens behov av ett livslångt lärande kräver en omdanande förändring av utbildningssystemet men även ett ökat utbyte med näringslivet. Ökad tvärvetenskapliga och behovsanpassade utbildningar, med större inslag av IT, kommer att bli nödvändiga.

Företagen kommer i ökad utsträckning behöva kommunicera ett tydligt existensberättigande, ta en större roll i samhällets utmaningar, inte minst när det gäller klimatet, och ha en organisation som tillåter individer en betydligt större frihet än vad som är fallet idag.

Den här artikeln publicerades först i analysbrevet VA Case - som ger inspiration till framgång. Om du gillar VA.se kommer du att gilla VA Case. Just nu kan du testa VA Case helt gratis i 30 dagar!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST