Kunderna och världen är redo för delningsekonomin - var är bolagen?

Vi delar redan film, musik och bilar. Nu är det dags för bankerna och modeindustrin att haka på den nya delningsekonomin. Kunderna börjar bli otåliga - sju av tio vill börja dela med sig mera.

Delningsekonomin är visserligen ingen helt ny företeelse. Men det är de senaste årens mobila, digitala explosion som fått den att, med draglok som taxitjänsten Uber och hotellutmanaren Airbnb, flytta in i allt fler vrår av människors vardag.

Idén är enkel. Resurserna på vår jord används för lite. Om vi i stället skulle dela på bilar, hus och kläder skulle vi behöva färre av dem, vilket är både resurseffektivare och miljövänligare.

Att dela på tillgångarna gör dem även tillgängliga för fler. Genom att dela på kostnaderna kan priserna sänkas och fler kan få en del av kakan.

Växer mest 2015-2025

P2P-lån och crowdfunding +63%
Bemanning +37%
Boende +31%
Bilar +23%
Musik- och video +17%

335 miljarder dollar väntas delningsekonimin vara värd 2025.

Källa: Pwc

Konsumenterna är redan med på tåget. Enligt en färsk analys från investmentbanken Credit Suisse är nära 70 procent av jordens befolkning villig att dela sina egna tillgångar med andra och runt 65 procent vill vara med och dela på något någon annan äger.

Viljan att dela med sig och att dela är som starkast i Asien, där vill runt 80 procent vara en del av delningsekonomin. I andra änden av spektrumet återfinns Europa. Här vill enbart runt 55 procent dela med sig av sina egendomar.

Att vilja dela det man äger verkar dessutom vara en generationsfråga. Bland de som kan tänka sig att dela sina tillgångar är nära hälften i åldersspannet 18 till 34 år, visar Credit Suisses rapport.

Skeptiker menar att den yngre generationens tjusning för att dela beror på att de har mindre pengar att röra sig med och att delningen blir ett billigt alternativ för dem, och därmed även något man kommer att lägga av med när man blir äldre. Detta verkar dock inte vara hela sanningen.

Credit Suisses siffror visar att andelen som ser den ekonomiska fördelen som viktig för att dela är densamma i alla åldersgrupper och alltså inte något som särskiljer de yngre. Runt 70 procent i alla åldersgrupper angav att de ville dela för att spara pengar.

Intressant nog ville hela 55 procent dela med sig för att få känna sig viktiga och nödvändiga. Delningen blir mer än ett smart ekonomiskt val för många och känslan av att få rädda världen blir en drivkraft som eldar på trendens tillväxt.

Konsumenterna är alltså redo. De vill dela på allt från verktyg till kläder. Så var är bolagen? I vissa branscher har tänket för länge sedan etablerats. För visst känns det i dag helt främmande att vi alla skulle köpa våra egna fysiska exemplar av en film? Videouthyrningsbutikerna plöjde vägen och nu är det ingen som ifrågasätter videodelningsjätten Netflix affärsidé.

Vi har även vant oss vid att kunna hyra bilar, låna böcker på bibliotek och dela på vår gemensamma kunskap på Wikipedia.

Nu kommer dock betydligt fler bolag att behöva vänja sig vid en delande befolkning, och de som först lyckas ställa om till den nya delningsekonomin lär gå vinnande ur striden.

I dag pratar man mycket om bilindustrin och då självklart även om taxitjänsten Uber. Hur många bilar kommer man att kunna sälja när privatpersoner kan köra taxi och hitta medresenärer med ett enkelt klick? Leasingbolaget Carplus genomförde nyligen en studie i Storbritannien som visar att antalet bilägare kan minska med uppemot 40 procent när landets befolkning på riktigt börjar dela bilar.

Något som blir både billigare och miljövänligare och gynnar alla, utom just biljättarna.

Länge har delningsekonomin varit ett paradnummer som miljöaktivister pekat på när helst någon frågat "men hur ska vi leva i framtiden då? ".

Det är dock tydligt att trenden även är just ekonomisk.

Att dina ekonomiska tillgångar påverkar hur mycket du kan äga är ingen nyhet, men när du nu inte behöver äga blir tillgängligheten större för dem som har det sämst ställt i samhället.

I en tid då mycket fokus riktas mot hur vi ska få resurserna att räcka till är det ett glädjande besked att världen verkar vara redo att dela, för det kommer att bli nödvändigt.

En bransch som nu måste vara redo att ta sig an delningsandan är bank- och finanssektorn.

Nära 30 procent av amerikanerna skulle vara redo att låta teknikjättar som Apple, Google och Amazon ta hand om deras pengar i stället för traditionella banker, visar en studie från 2014 av konsultbolaget Accenture. Något som understryker en sanning som det talats om sedan 2008 - förtroendet för bankjättarna är lågt.

Förr kunde kunder protestera genom att byta bank, men i dag finns ett alternativ till hela banksektorn. Så kallade P2P-lån, där privatpersoner finansierar varandras lån antingen själva eller i grupp, är ett sätt att dela på resurser individer emellan i stället för att blanda in jättarna.

En annan bransch som bör hoppa på tåget så fort som möjligt är klädbranschen. Att hyra en frack för ett bröllop är redan accepterat, men vad händer när vi vill dela festklänningar, jeans och kostymer? Vilken stor klädjätte blir först med att låta oss dela? Vi delar redan cyklar, bilar, bostäder, verktyg, böcker och hantverkare. Disruptiva bolag som vill göra branscher delbara dyker upp överallt och alla vill bli nya Uber.

De fem största branscherna inom den delbara ekonomin kommer att vara värda 335 miljarder dollar redan 2025, enligt en uppskattning från revisions- och konsultfirman PWC. Detta motsvarar en ökning på över 2 200 procent på bara tio år.

Den snabbaste tillväxten väntas ske inom P2P-lån, som väntas öka med 63 procent, och bemanning via digitala kanaler, som väntas öka med 31 procent.

De tre andra branscherna som beräknas omsätta miljarder i sin delbara form är boendelösningar, tänk Airbnb, bildelning och musik- och videotjänster.


För dig som prenumerant

VA Superkarriär:

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.