Finland överväger medborgarlön - för att minska arbetslösheten

Finlands statsminister har gett en myndighet i uppdrag att utreda möjligheterna kring en skattefri utbetalning på upp till 800 euro i månaden till alla vuxna medborgare.

Finland utreder om det går att ge alla medborgare en skattefri utbetalning på upp till 800 euro i månaden för att förenkla socialförsäkringssystemet och samtidigt uppmuntra arbetslösa att ta tillfälliga jobb. Det skriver The Independent.

Redan i våras framgick det av koalitionsregeringens regeringsförklaring att ett försök med medborgarlön, eller basinkomst, ska genomföras. Nu har Finlands motsvarighet till Försäkringskassan fått i uppdrag att utreda hur en sådan skall se ut. Utredningen ska landa i ett mindre försök 2017-2018 som sedan ska utvärderas året därefter. Uppdraget har givits av Finlands statsminister Juha Sipilä, som är partiledare för Centern.

Enligt förslaget ska medborgarlönen ersätta alla bidrag och betalas till alla vuxna oavsett om de har en annan inkomst. Enligt The Independent är arbetslösheten i Finland just nu på rekordnivåer. Bland unga är den över 20 procent. Basinkomsten är avsedd att uppmuntra till arbete. Logiken är att som socialförsäkringssystemet ser ut idag skulle många arbetslösa förlora på att ta lågbetalda tillfälliga jobb eftersom deras bidrag skulle minskas.

Kritiker menar att systemet skulle ta bort incitamenten för arbete och ge högre arbetslöshet.

Yle noterar att förslaget har fått stor uppmärksamhet i internationell media, men att det ibland framställts som att alla medborgare snart kommer att få basinkomst. Projektet är ännu i sin linda.

"Det är omöjligt att tala om några konkreta summor i det här skedet. Allt beror på om vi talar om en full basinkomst eller en partiell basinkomst som skulle kompletteras med andra grundtrygghetsförmåner. Det kunde vara bra att prova på summor av olika storlek. Då kunde man bland annat jämföra hur de sporrar till arbete i olika befolkningsgrupper", säger forskaren Markku Laatu vid Folkpensionsanstalten till Yle.

Sedan tidigare pågår ett försök med medborgarlön i holländska städer.

LÄS ÄVEN: "Fler måste arbeta mer"


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST