Grafen är världens tunnaste material. 200 gångare starkare än stål. Böjbart. Genomskinligt. Har bättre ledningsförmåga än kisel. Ogenomträngligt för gas och vätska. Fotograf: iStock

Snart finns det nya svenska superkolet överallt

Först svenskt stål. Nu svenskt kol. Snart kommer produkter av det hajpade och Nobelprisbelönta materialet grafen ut på marknaden. Förväntningarna är stora.

Helena Theander plockar ner ett tennisracket från en hylla i arbetsrummet på Chalmers Industriteknik. Det är av märket Head och av samma typ som världsettan Novak Djokovic använder. Mittsektionen är uppblandad med ultralätt grafen för att åstadkomma en bättre viktfördelning.

Kommersiella produkter med grafen finns alltså redan och leverantörerna av sportutrustning är tidigt ute.

Drygt två år har gått sedan Chalmers i Göteborg fick uppdraget att leda EU:s största forskningssatsning någonsin, döpt till Graphene Flagship. Det var en världsnyhet, som gav mer publicitet än allt som dittills skrivits och rapporterats kring Chalmers.

PRODUKTER PÅ VÄG

ABB: smörjmedel
Alfa Laval: värmeväxlare
Enwa Water Technology: vattenrening
Ericsson: energiförsörjning
Saab: kamouflage
Scandidos: strålmätning
Senseair: gassensorer
Stora Enso: förpackningar
Woxna Graphite: svenskt grafen

Så sent som 2010 belönades grafenets upptäckare med Nobelpriset i fysik. Världens tunnaste och starkaste material har en rad unika egenskaper. Det har fött förhoppningar inom en rad branscher att grafen kan bli det nya framtidsmaterialet.

Men när Sverige blev ett nav för forskningen kring grafen hade företagen hamnat på efterkälken.

"Franska, spanska och brittiska företag låg längre fram", säger Helena Theander.

Men nu har svenskarna också vaknat. "Nu ser vi att företagen har verkliga frågeställningar kring var grafen kan göra nytta. " För att hjälpa svensk industri att ta fram produkter med grafen inrättades det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen där Helena Theander är programdirektör.

"Vi vill att de svenska företagen ska lära sig hur grafen kan innebära en konkurrensfördel för dem. "Hon har doktorerat i fysik och har en bakgrund från försvarskoncernen Saab. De senaste åren har hon varit anställd på Chalmers Industriteknik där hon hjälpt forskare med affärsidéer att ta de första stegen på marknaden. Därmed ansågs hon klippt och skuren för jobbet att leda SIO Grafen.

En av hennes första uppgifter var att få i gång de första industriprojekten kring det nya materialet. Projekten finansieras till hälften med pengar från statliga Vinnova. Med i första omgången var jättarna Alfa Laval, Stora Enso och Saab. Skogsföretaget Stora Enso, exempelvis, jobbar med att få fram nya förpackningsmaterial baserade på grafen, som är tunnare, tätare och starkare än aluminiumfolie. Projekt drivs också hos flera mindre specialiserade teknikföretag.

Resultatet av de första svenska projekten presenterades på Svenskt grafenforum i Linköping den 20–21 oktober. Att sprida kunskap från den akademiska världen till stora företag och deras underleverantörer är en del av arbetssättet för att få fart på grafenutvecklingen i Sverige.

"Vi vill hitta leverantörskedjor där företagen kan samverka kring utvecklingen och tillsammans satsa på rätt saker."

Grafen är ett helt nytt material och det är ett stort språng från labbet till konkreta produkter, konstaterar Helena Theander. "Då är det svårt för ett enda företag att göra det själv."

SIO Grafen har också ett stödprogram för företagen.

"Vi sitter ner några timmar med företaget och försöker hjälpa dem att hitta värdet med grafen för just deras verksamhet."

Grafen kan komma till användning i en mängd olika branscher. "Det är jätteroligt. Samtidigt är det en utmaning, eftersom det blir så spretigt", säger Helena Theander.

Därmed blir det också svårt att förutspå vilka branscher som kommer att påverkas mest när grafenbaserade produkter kommer ut på marknaden.

"När plast kom visste man inte vad man skulle ha det till. Jag tror att det blir likadant med grafen. Det kommer att finnas överallt utan att man tänker på det."

Samtidigt närmar sig 2017, det år när svenska grafenprodukter ska finnas på marknaden. Hon räknar med att först ut är materialleverantörerna, de som förser övriga delar av industrin med grafen. Ett företag som redan kommit i gång är Graphensic  i Linköping, som tillverkar grafen och är leverantör till olika forskningslabb.

Tempot ökar nu i utvecklingen av grafenbaserade produkter. Under hösten har en andra
omgång av Vinnovafinansierade projekt dragits i gång. Telekomjätten Ericsson finns med bland det dussintal företag som dragit i gång utvecklingsprojekt i år.

"Jag tänker att det blir en ketchupeffekt. Det kommer att explodera någon dag", säger Helena Theander.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST