Fotograf: Wikimedia

Ratade aktien blev en vinnare - upp 140 procent i dag

Trots att många risker kvarstår ser marknaden stor potential i det tidigare ratade bolaget. Aktien rusade på börsen både under fredagen och i dag.

Gruvbolaget Nordic Mines, som under en lägre tid varit uträknat, är de senaste dagarnas kursraket på Stockholmsbörsen. Bolaget meddelade i slutet av förra veckan att en ny indisk huvudägare träder in och att miniminivån i den planerade företrädesemissionen, som kommer att öka antalet aktier i bolaget dramatiskt, preliminärt uppnåtts.

Nordic Mines handlades vid 13.50-tiden på måndagen till 1:58 kronor, en uppgång med 140 procent för dagen. På fredagen lyfte aktien 139 procent.

Än är dock inte alla risker undanröjda och ett högre guldpris krävs fortfarande för att verksamheten vid Laivagruvan ska återupptas.

"Med nyemissionen på plats och en stark, långsiktig huvudägare i ryggen blir bolaget stabilare och vi får högre flexibilitet vad det gäller att planera verksamheten", säger vd Eva Kaijser till Nyhetsbyrån Direkt.

Enligt ett pressmeddelande på fredagen tillförs Nordic Mines 80 miljoner kronor i en företrädesemission, vilket visserligen var mindre än de 108 miljoner som efterfrågades, men som är tillräckligt för att den aviserade åtgärdsplanen ska kunna genomföras.

Planen innebär i första hand att bolaget löser sina skulder till långivarna och att huvudtillgången, guldgruvan Laiva i Finland, kan hållas i malpåse, "care and maintenance", i ytterligare 12 månader.

Som ny huvudägare träder Indienbaserade Lau Su in. Den nye ägaren kommer, om processen löper som väntat, att kontrollera 61,5 procent av Nordic Mines. Affären är dock ännu inte helt hamn.

"Det indiska bolaget måste få tillstånd att föra ut kapital ur landet, men givetvis bedömer både vi och de att sannolikheten för detta är väldigt hög", säger Eva Kaijser.

LÄS ÄVEN: Fingerprint släng er i väggen - här är aktien som rusat över 3 000 procent i år

Det indiska konsortiet är en av de intressenter som en längre tid deltagit i diskussionerna om rekonstruktionen av Nordic Mines. Det är dock inte den första utländska storinvesteraren som gått in i det svenska bolaget. Redan 2012 tog Eldorado Gold en stor position och begärde även plats i styrelsen. Två år senare hade bolaget dock sålt hela innehavet.

"Indierna har tittat på oss en längre tid. Deras planeringshorisont är inte på medellång, utan på lång sikt", säger Eva Kaijser om den nye investeraren.

Med emissionen på plats är den första åtgärden att köpa tillbaka de fordringar bolagets långivare har. Detta kostar enligt en överenskommelse med bankkonsortiet 5 miljoner euro, efter nedskrivningar och amorteringar av en ursprunglig skuld på 66 miljoner.

"Därefter är bolaget skuldfritt och vi har full kontroll över panterna. Det enda som kvarstår är en leverantörsskuld på cirka 2 miljoner euro i spåren av saneringsprogrammet i Finland, men den löper fram till slutet av 2019", säger Nordic Mines-chefen.

Laivagruvan ligger sedan en tid alltså i malpåse i avvaktan på ett högre guldpris. Nordic Mines har indikerat att ett pris på 1.200 euro per uns, cirka 1.285 dollar, behövs för att återuppta driften. Det skulle innebära en prisuppgång på cirka 18 procent från dagens nivåer.

"Det är en bit dit, men med en stark huvudägare är det inte omöjligt att vi skulle kunna starta även vid ett lägre guldpris", säger Eva Kaijser.

En driftsättning kräver nytt kapital om i storleksordningen 20 miljoner euro, 185 miljoner kronor, men även här gynnas Nordic Mines av den nya ägarsituationen, menar vd:n.

"Tjugo miljoner är bara en uppskattning. Med en stark ägare slipper vi forcera arbetet och får möjlighet att driftsätta gruvan på ett mer kostnadseffektivt sätt", säger hon.
Nivån 1.200 euro per uns är den nivå där bolaget bedöms vara "bankable", alltså där banklån på nytt skulle kunna vara ett realistiskt finansieringsalternativ.

Även med en genomförd nyemission och en ny ägare på plats slår sig Nordic Mines inte till ro i avvaktan på ett högre guldpris. Tvärtom fortsätter strategiska diskussioner om den framtida strukturen.

"Under rekonstruktionsfasen har vi drivit ett stort antal parallella spår, där den nuvarande lösningen var huvudspåret. Men många har tittat på oss och de strategiska diskussionerna fortsätter", säger Nordic Mines vd.

Efter genomförd nyemission ökar antalet aktier i bolaget till nästan 566 miljoner, från dagens 54 miljoner.

LÄS ÄVEN: Börsens bästa direktavkastare


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST