Fotograf: Stocksnap

Ny studie: Kvinnoägda fonder ger bättre avkastning än manliga

Vill du ha bra avkastning? Välj en fond som drivs av en kvinna.

Kvinnoägda och drivna hedgefonder har under de senaste åtta åren lyckats bättre i sin avkastning än sina manliga motsvarigheter. Det visar siffror från KPMG:s hedgefondrapport för 2015 som har kvinnoägda fonder som huvudtema, skriver HedgeNordic.

Sedan 2007 har kvinnoägda och drivna hedgefonder överträffat både HFRI och HFRX-index i princip nästan varje år, enligt rapporten. Den årliga avkastningen för HFRI-kvinnoindex har legat på 5,64 procent, att jämföra med HFRI:s vägda kompositindex, FWC, årliga avkastning på 3,75 procent, och HFRX globala hedgefondindex med minus 0,39 procent.

LÄS ÄVEN: Appen som placerar dina småpengar - och vill göra alla till investerare

Den totala avkastningen för HFRI:s kvinnoindex uppgår till 59,43 procent sedan 2007, vilket kan ställas i jämförelse med 36,69 procent för FWC-index och minus 3,28 procent för HFRX globala hedgefondindex.

Samtidigt som kvinnor fortsätter att överträffa sina manliga kollegor uppger majoriteten av dem att kapitalanskaffning utgör en fortsatt en utmaning för deras fonder, något som förbryllar författarna bakom rapporten.

"Detta konstaterande är näst instill chockerande med tanke på att HFRI-kvinnoindex visar att kvinnoägda eller drivna fonder presterar bättre än branschen som helhet", kommenterar författarna.

Rapporten, som går under namnet ”The Women in Alternative Investments Report” och framställdes i samarbete med Hedge Fund Research, inkluderar svar från cirka 328 kvinnor verksamma inom alternativa investeringsfonder, investerare och industriexperter.


HFRI och HFRX-index utgör den globala branschstandarden för resultatmätning av hedgefondbranschen.

BÖRSKOLLEN: Börsens bästa direktavkastare


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST