Svenskens förhållande till bostäder är komplicerat - men inte värre än andras

Svensken är kvadratmeterfixerad, norrmannen misslyckad om den inte äger bostad vid 30 och Ryssarna gillar omöblerat. Så här skiljer sig bostadssynen åt runt om i världen enligt en färsk studie.

I Sverige har vi vant oss vid en superhet bostadsmarknad, och många objekt säljs som bekant till och med innan visning. Men hur konstiga är vi svenskar i vår syn på bostäder jämfört med resten av världen egentligen? Normalkonstiga, visar en ny internationell studie.

Varje månad besöker över två miljoner människor Hemnet och tack vare det höga besökstrycket har Hemnet en unik inblick i vilken typ av bostäder som svenska folket efterfrågar. Men hur skiljer sig egentligen svenskarnas sätt att se på bostäder från våra vänner runt om världen? Det har United Minds på uppdrag av Hemnet undersökt i en internationell intervjustudie där man analyserat olika bostadsportaler runt om i världen, och intervjuat företrädare om hur bostadsmarknaden fungerar just i deras land.

Av studien framgår det att svenskarna inte är så mycket konstigare än andra, men inte heller helt normala. Särskilt udda framstår vi svenskar i vårt fokus på antal kvadratmeter, något som inte verkar vara tillnärmelsevis lika viktigt i något av de undersökta länderna. Kanske beror svenskens fokus på kvadratmetrar på att vi också är de mest trångbodda i Norden. En typisk svensk har 1,7 rum för sig själv. I Norge och Danmark har varje person däremot 2 rum och i Finland är motsvarande siffra 1,9 rum.

I Ryssland är istället byggkvalitet något som ofta lyfts fram i bostadsannonser, kanske mot bakgrund av att många bostäder i Ryssland byggts med tveksam standard. I Sydafrika antyder faktumet att man äger sitt boende rikedom och ger status, medan man i Tyskland i högre uträckning hyr sitt boende. Istället är bilen fortfarande statussymbolen framför andra.

Norge är ett av få länder i undersökningen där befolkningen har en högre skuldkvot än Sverige, men det kan eventuellt förklaras med att det nästan är förenat med ett visst stigma att inte äga sin bostad när man blivit 30-40 år gammal, och att ett stort socialt tryck därför tvingar upp bostadspriserna. Sen ska vi inte glömma finnarna och deras något speciella syn på bastu.


Se hela listan här:

Australien:
I vissa storstäder är hemmet en statussymbol, men oftast är det andra saker som gäller. Vädret är så bra i Australien att folk föredrar att lägga sina pengar på båtar och fiskespön. Dessutom vanligt att bostäder säljs via klassisk auktion på plats.

Danmark:
Området är alltid viktigare än bostaden – bostäder handlar ofta mer om att tjäna pengar på en försäljning än att bo bra.

Finland:
Alla hus har bastu, och nästan alla lägenheter. Största bostadssiten har till och med en sökfunktion för bastu.

Norge:
Bryr sig inte lika mycket om kvadratmeter som svenskar, men det är i många fall ett socialt stigma att inte äga sin lägenhet om man kommit upp i 30-40 års ålder.

Ryssland:
Omöblerat alltid bäst i bostadsannons, för då ser man standarden bättre. Byggnadskvalitet särskilt viktigt.

Sydafrika:
Pool, säkerhet och portmöjligheter viktigaste parametrarna.

Tyskland:
Öppen planlösning populärt (och relativt nytt!). Bilen är statussymbolen framför bostaden.

USA:
Läget är mycket viktigt eftersom det avgör var ens barn får gå i skola.

Undersökningen bestod av djupanalyser av bostadsportaler, intervjuer med företrädare för bostadsportaler, samt en analys av makrostatistik såsom skuldsättningsgrader, kvadratmeterpriser och andra bostadsrelaterade mätetal.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST