Svenskar är mest tidspressade i Europa

Svenskar är de mest tidspressade i Europa, visar en ny undersökning. Höga kostnader kräver högre produktivitet och ger tidspress.

Nordbor är mest tidspressade i Europa. Det visar en ny undersökning gjord av det europeiska arbetsmiljöorganet, EU-OSHA, skriver den norska tidningen Dagens Naeringsliv.

Listan toppas av svenskar och finskar, med danskar, norrmän och islänningar strax bakom. Enbart i Norge uppger 71 procent befinna sig under tidspress, jämfört med motsvarande siffror på mellan 15-16 procent i länder som Tyskland och Litauen.

Den höga stresshalten oroar Arbeidslivstilsynet, norska motsvarigheten till Arbetsmiljöverket. Därför tänker myndigheten under fredagen hålla en konferens tillsammans med parter från arbetslivet om vilka nödvändiga åtgärder att ta för att komma tillrätta med problemen.

"Vi ser att stress är mycket utbrett och även en viktig faktor till sjukdomar och ofta långa sjukfrånvaron. Därför är det viktigt att ta tag i den och göra något åt det. Vi vill också visa att det är möjligt att förebygga stress på arbetsplatsen", säger Ingrid Finboe Svendsen, chef för Arbeidstilsynet.

Bakgrunden till varför nordbor uppger sig vara extremt tidspressade är de höga kostnaderna, något som Svendsen menar kräver i gengäld högre produktivitet.

"Länderna i Norden har också upplevt tillväxt i tjänstesektorn, som är bland de yrkesgrupper som rapporterar mest tidsbrist", säger Finboe Svendsen.

LÄS ÄVEN: Jobbstress dödar 200 svenskar varje år

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST