Självkörande bilar måste programmeras för att döda - men hur?

Innan självkörande bilar kan ta över vägarna måste oerhört komplexa etiska dilemman lösas. Hur ska de göra i situationer där en olycka är oundviklig?

Allt fler företag jobbar på förarlösa bilar och många spår att de kommer bli vanliga på gatorna inom något årtionde. Förespråkarna menar att självkörande bilar kommer att göra bilåkandet säkrare, miljövänligare och minska antalet bilar som behövs.

Men innan förarlösa bilar kan slå igenom måste biltillverkarna lösa svåra etiska dilemman. Hur ska bilen programmeras för att bete sig när en olycka är oundviklig? 

Säg att en situation uppstår där din självkörande bil antingen kan köra in i två fotgängare varvid de dör men du överlever, eller in i en närliggande vägg varvid bara du dör.

Vilka ska offras - du eller fotgängarna? Eller ska valet ske slumpmässigt?
Hur påverkas beslutet av att barn antingen sitter i bilen eller är fotgängare?

Att minimera antalet dödsfall, är en uppenbar approach. Men samtidigt kan det tänkas att färre skulle köpa och använda självkörande bilar om de visste att de som passagerare offras vid sådana situationer.

MIT Technology Review menar att det är viktigt att de här etiska frågorna besvaras för att förarlösa bilar ska bli accepterade.

En intressant studie från forskare vid Toulouse School of Economics sökte ta reda på allmänhetens uppfattning i den här frågan genom att ställa folk införa olika etiska dilemman där detaljerna varierade.

Det visade sig att deltagarna generellt var bekväma med att bilarna programmerades för att minimera antalet döda. Det skulle alltså kunna se ut som att altruismen segrade. Men situationen kompliceras av att deltagarna hellre såg andra människor använda självkörande bilar än att de själva använde dem. Det skriver MIT Technology Review.

Där finns paradoxen: Folk accepterar självkörande bilar som offrar passagerarna - så länge de själva inte är en passagerare.

Patrick Lin, som är föreståndare för Ethics + Emergin Sciences Group, vid California Polytechnic State Universiy, har studerat etiska val för självkörande bilar.

I en artikel i The Atlantic argumenterar han för att mänskliga förare kan förlåtas för ett instinktivt, men dåligt, beslut som skadar andra. Programmerare och designers däremot, kommer inte undan menar Lin. De har tiden på sin sida, och har därför mer ansvar för dåliga utfall.

Jean-Francois Bonnefon, en av forskarna som genomförde studien vid Toulouse School of Economics, menar att deras arbete bara är ett första steg in i en otrolig komplex moralisk labyrint.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST