Efter abrupt handelsstopp - nu ansöker Trustbuddy om konkurs

Handeln i aktien kommer inte att återupptas - detta blir slutet för lånebolaget.

"Som tidigare kommunicerats har en utredning som initierats av den nya ledningen i TrustBuddy AB indikerat att allvarliga oegentligheter har förekommit inom bolaget", skriver Nasdaq OMX i ett pressmeddelande i vilket man meddelar att lånebolaget nu ansöker om konkurs. 

"Vidare utredning har visat att situationen är ännu mer komplex och det kommer inte att vara möjligt att fortsätta att bedriva verksamheten i någon form. Styrelsen konstaterar att bolaget är på obestånd. För att säkerställa en rättvis behandling av alla intressenter, så har styrelsen, med stor besvikelse, beslutat att ansöka om konkurs", förklarar man.

SKANDALEN: Trustbuddy-vd:n: Verkar ha pågått sedan 2009

Bolagets tjänster kommer fortsatt att vara stängda, och handeln i aktien kommer inte att återupptas.

Simon Nathanson, styrelseordförande i TrustBuddy AB, säger: "Som en konsekvens av de oegentligheter som begåtts, pågående diskussioner med bolagets intressenter, konstaterad likviditetsbrist samt att vi inte längre kan bedriva tillståndspliktig verksamhet, kan TrustBudy inte fortsätta att bedriva sin verksamhet. Dagens beslut gör det möjligt för alla intressenter att få en rättvis behandling i en strukturerad process. Styrelsen och ledningen kommer att fortsätta att vara behjälplig på alla sätt i processen framåt."

LÄS ÄVEN: Hatad klädjätte ansöker om konkurs

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST