Fotograf: Lego

Jobbstress dödar 200 svenskar varje år

Stressen på jobbet dödar oss, det visar en ny rapport, och slår samtidigt fast vilka faktorer du borde hålla koll på för din hälsas skull.

I en ny rapport från SBU (statens beredning för medicinsk och social utvärdering) slår man fast att det finns en tydlig koppling mellan arbetsrelaterade faktorer och dödliga hjärt- och kärlsjukdomar. Bland annat kan nattarbete, för höga krav, buller och otrygghet leda till ett högre blodtryck, stroke eller hjärtsjukdomar. I praktiken leder stressen på jobbet till minst 200 dödsfall i Sverige varje år.

"Om man lägger ihop alla de här faktorerna blir det plötsligt ganska många som drabbas varje år. Det handlar alldeles säkert om över tusen personer, och av dem dör cirka 20 procent", säger Töres Theorell, professor på Karolinska institutet och ordförande för rapporten, till Aftonbladet. "Man ska ta arbetsmiljöfrågorna på allvar. Det här ställer till lidande och förluster för samhället."

LÄS ÄVEN: Vår nya folksjukdom - att vara beroende av jobb och prestation

En av de faktorer man nu lyckats koppla till dödlig stress är vad man kallar "spänt arbete". Det handlar om en kombination av höga krav på jobbet och liten kontroll över sina arbetsuppgifter. Enligt rapporten beror fem procent av alla hjärtinfarkter i Sverige som drabbar personer i arbetsförålder på att just denna faktor varit för hög.

"Om man har för långa arbetstider beror ofta det på bristande kontroll, att man måste jobba hur länge som helst. Det blir mycket värre om man inte kan kontrollera sitt arbete på något rimligt sätt och inte har någonting att säga till om på jobbet", säger Töres Theorell.

Några andra som ligger i riskzonen för hjärtsjukdomar är de som jobbar natt. "Folk måste jobba på natten för att Sverige ska fungera, så är det, men om det finns en dialog mellan de anställda och arbetsgivaren kan man anpassa arbetssituationen så att det passar den anställde bättre", säger Töres Theorell till Aftonbladet, men understryker att självklart skadliga beteenden som rökning och dålig kost också spelar in.

För den orolige finns det dock många varningstecken. Enligt Töres Theorell är den främsta indikatorn sömnbrist. "Man ska inte tumma på sin sömn, den är viktig. Om man har svårt att sova på grund av att man är stressad ska man ta det på allvar och prata med sin arbetsgivare."

Andra varningstecken är ångest, trötthet och en kortare stubin. Om stressen börjar bli allvarligare kan den drabbade även få bröstsmärtor. "Det är så pass allvarliga saker att många söker vård, men ett hjärtstopp kan tyvärr också komma som en blixt från klar himmel."

LÄS ÄVEN: Framtidsforskaren: "Skrota arbetstid helt"

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST