Ny studie: Det är inte farligt att sitta ned och jobba

Forskarvärlden har trummat in budskapet att det är livsfarligt att sitta ned hela dagen när man jobbar. Men en ny studie säger något annat.

En rad studier har pekat på att det är farligt, eller rentutav livsfarligt, att sitta ned när man jobbar. Risken att dö i förtid skulle exempelvis kunna öka med 40 procent. En studie från brittiska forskare pekar nu mot något annat – forskarna fann inget samband mellan sittande och risk för förtida död.

Forskarvärlden har trummat in budskapet att det är livsfarligt att sitta ned hela dagen när man jobbar.

En studie av 200 000 personer visade exempelvis att risken för förtida död ökar med 40 procent när man sitter ned 11 timmar eller mer per dygn.

Problemet i informationssamhället är dock att vi ofta inte har något annat val än att tillbringa många och långa timmar framför datorn.

Men nyligen kom brittiska forskare fram till att trummande med händer eller fötter kan motverka de skadliga effekterna av att sitta ned när man jobbar – forskarna hade undersökt 12 000 kvinnor i Storbritannien i åldern 37-78 år under en 12-årsperiod.

Nu slår återigen brittiska forskare till.

Denna gång har forskare vid Universitet i Exeter kartlagt hälsan hos 5 132 människor, varav 3 720 män och 1 412 kvinnor under 16 år, för att titta på hur sittande, stående och olika motionsövningar påverkade dödligheten.

Forskarna delade upp det hela i total tid som man sitter och kategoriserade det som jobb eller fritid. Därefter delades fritiden upp i hur mycket man tittar på tv (det vill säga ligger i soffan) respektive hur mycket man inte tittar på tv.

Forskarna vägde även in faktorer som total tid i stående ställning och andra former av fysiska aktiviteter.

Studie visar att efter att ha använt kontrollvariabler som rökare eller icke-rökare, alkoholkonsumtion, dieter och ämnesomsättning så fann forskarna ingen som helst koppling mellan deltagarnas generella dödlighet och hur länge man sitter ned under dygnet – studien har publicerats i International Journal of Epidemiology i veckan.

En detalj i sammanhanget var att personerna som ingick är kontorsjobbare i London, vilket är en stad som dels kräver mycket promenader, dels ofta kräver att man står i kollektivtrafiken. Något som har gjort att deras genomsnittliga dagliga promenad blivit dubbelt så lång som genomsnittet i Storbritannien.

Forskarna kunde konstatera att såväl invanda resor som dagliga kunde promenader kunde motverka risken för förtida död, men man fann alltså inget samband mellan ökad dödlighet och att sitta ned då man jobbar.

De brittiska forskarna rekommenderar därför såväl policyskapare som vårdgivare att sluta prata om att stå upp och jobba och i stället fokusera på fysiska aktiviteter.
"Man ska vara försiktig med att lägga tonvikten på sittbeteendet som riskfaktor för dödlighet eftersom det inte har något att göra med effekterna av fysiska aktiviteter", konstaterar forskarna.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST