Knepet för att framstå som smart hos chefer och rekryterare: Babbla på

Tystlåtenhet fungerar inte när man ska framstå som smart inför chefen eller hitta sitt nya drömjobb. Då gäller det snarare att babbla på, enligt nya rön från amerikanska forskare.

Uttrycket man har fått två öron och därför ska man lyssna dubbelt så mycket som man pratar kan fungera för vissa säljare, men om du tror att ditt intellekt framstår som mer skarpt i skriftlig form bör du tänka om.

Forskare vid Berkeley i Kalifornien och universitetet i Chicago har nämligen funnit att prat är det främsta verktyget för att någon ska uppfatta en person som smart, lätt att tycka om och därmed se denna som mer befordrings- eller rekryteringsbar, enligt Harvard Business Review.

Det vill säga glöm den tysta medarbetaren som hoppas få sina dolda förmågor upptäckta.

Forskarna har kommit fram till det hela genom att be 18 flygfärdiga MBA-studenter förbereda en pitch för sina drömarbetsgivare om varför man ska välja just dem.

Studenterna fick också förbereda en skriftlig pitch om exakt samma sak.

Forskarna bad sedan 162 utvärderare att bedöma kandidaternas kompetens, tankeförmåga och intelligens och rapportera om hur bra eller dåligt intryck respektive kandidat hade gjort och hur pass intresserad man skulle vara av att anställa personen ifråga.

Experimentet visade tydligt att de som fick lyssna till pitchen ansåg att kandidaterna hade hög intelligens och var såväl rationella som genomtänkta. Det gjorde också att man gillade personerna mer överlag.

Forskarna menar att resultatet är förvånande.

Då man frågade ett urval MBA- och Masters-studenter, vanliga medborgare och personer på nätet om man trodde att deras intelligens skulle framstå som mer positiv i tal eller text trodde man inte att det skulle finnas någon märkbar skillnad mellan de både alternativen.

50 av 112 MBA-studenter visade sig till och med föredra en transkription av den talade pitchen i stället för en välformulerad pitch i textform.

Forskarna menade också att man frågar sig om professionella rekryterare har samma preferenser för den som framför sin pitch, men man kunde på grund av etiska skäl inte "manipulera" riktiga anställningsprocesser.

De amerikanska forskarna genomförde dock ett experiment med 39 rekryterare från bolag som Microsoft och Goldman Sachs som antingen fick lyssna till en pitch eller bara få ta till sig den i skriven form.

Resultatet blev detsamma.

Det vill säga rekryterarna bedömde att de som framförde sin pitch muntligen var mer intelligenta, lättare att gilla och därmed också mer anställningsbara.

LÄS ÄVEN: Så får du toppjobbet - utan CV

Forskarna konstaterar att det finns många situationer där en skriven text utgör det enda alternativet för att kommunicera med en överordnad eller en rekryterare.

Då kan det vara en god idé att försöka baka in rösten i processen genom att exempelvis ringa upp och fråga om saker alternativt få till ett personligt möte.

Det vill säga skriftlig text skapar inte samma intryck som din röst helt enkelt för att det saknas en egenskap – att du låter intellektuell.

LÄS ÄVEN: Barn som inte lyssnar på sina föräldrar tjänar mer som vuxna

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST