Hållbarhetsdagen 2015: ”Det handlar om att rädda vårt eget skinn”

På årets Hållbarhetsdag diskuterades hur vi egentligen bara lånar jordens resurser, hur tekniken ska hjälpa oss att rädda miljön och hur nära stupet vi egentligen redan är.

Hållbarhetsdagen inleddes av Stina Oscarson, regissör, dramatiker och kulturdebattör, och Kjell Johansson, grundare av hissbolaget Hydroware. Oscarson menade att vi tänker för kortsiktigt och att vi måste inse att vi bara lånar resurserna från jorden tillfälligt. "Allt är bara till låns, hur har vi kunnat göra ägandet till en frihet?", sa hon. "Genom att göra ägande till frihet gör vi våld på naturen."

Kjell Johansson berättade om när han först ramlade över konceptet Overshoot Day, dagen när vi gör slut på de resurser vi kan förbruka på ett år utan att jorden skadas. 1986 inföll den dagen 31 december. "Då levde vi hållbart." 2015 var datumet istället 13 augusti. "Om mindre än 30 år har vi nått ruinens brant", sa Johansson.

"Det handlar inte om att rädda nästa generation, det handlar om att rädda vårt eget skinn", fortsatte han och gav sedan publiken några tips på hur man bör tänka kring hållbarhet. "När vi bygger ska vi tänka att det vi bygger ska finnas här i all framtid, istället för att vi, som vi gör i dag, bygger något för nuet."

"I framtiden är man sämst om man återvinner och bäst om man återanvänder", sa Johansson och menar att vi måste vara redo att se att även återvinning kan bli ohållbart.

Den stora hållbarhetsboven pekade han ut som ägarbytet. "Den som producerar maskinen eller produkten måste ha ansvar för produkten hela livslängden." Han menade att då kan ursprungsproducenten se till att maskinen används till max och utföra en livscykelanalys som gör det lättare att identifiera hur den kan bli hållbarare.

Johansson hade även idéer kring miljöskatter. "Har vi brist på råvaror ska vi självklart beskatta de som använder råvarorna så att de som återanvänder råvarorna gynnas." Som exempel nämnde han att han tycker vi borde slopa skatten på arbetskraft "för där finns ett överskott" och kompensera genom att höja skatten på resurser som olja.

Under eftermiddagen delades även priset Hållbart Ledarskap ut. Vinnare blev Johan Söderström som är vd på ABB Sverige. Om hållbarhet sa han så här: "Ju mer man jobbar med frågan, desto mer förstår man att man kan bli ännu bättre på området", sa han och menade att han kände ett enormt ansvar för att fortsätta driva frågan inom storbolaget. "Vi är så stora, vi kan verkligen göra skillnad."

Ett hederspris delades även ut till karriärplattformen Sustainergies. "Det är fantastiskt att vi får detta pris, särskilt som det handlar om just ledarskap och mod att leda förändring", säger grundarna Markus Danell och Simon Werbart Flato. "Vårt mål är att alla Sveriges studenter ska utveckla förmågan att vara förändringsagenter för hållbarhet. Priset visar att vi kommit en bit på vägen, men vi kommer fortsätta utveckla Sustainergies för att nå ännu fler."

Senare diskuterade Torbjörn Lundahl, program director för "5g for Sweden" på Ericsson, Sara Öhrvall, seniorkonsult på MindMill Networks, och Erik Wallin, vd på Baghitch, hur Internet of Things (IoT) kan skapa morgondagens hållbara transporter.

Lundhal menade att målet är "att bussen springer efter individen och inte individen efter bussen." Han menade att vi kan skapa ett effektivare transportsystem i städerna som innebär att vi faktiskt använder färre bussar.

Öhrvall tog upp kraften hos visualisering av data. "Om vi kan se hur våra beslut påverkar oss själva och miljön direkt är det troligare att vi ändrar vårt beteende." Som exempel nämnde hon en skiva som kunde monteras på cykel som delats ut i Köpenhamn. Skivan visade både hur långt du cyklat – och hur ren luften i staden var. "Du kunde se direkt att du både motionerat och skapat en renare stad."

Wallin föreslog att vi i framtiden kan komma att ha flexibla vägar som i olika tidsperioder får användas av olika aktörer. För att denna typ av förslag ska bli verklighet efterfrågade han, och resterande paneldeltagare att städer skulle öppna upp sina system så att all nödvändig data ska finnas tillgänglig.

Senare under eftermiddagen presenteras vinnarna av årets E-Prize!


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST