ANNONS
Fotograf: Vakanta/Press

Stjärnsäljaren som vill skaka om hela bemanningsbranschen

VD: "En nästan provocerande enkel lösning".

Johan Hanson var stjärnsäljare på gasellföretaget Academic Work.
Nu skakar han om hela bemanningsbranschen med en nästan provocerande enkel digital lösning.

"Vakanta samlar alla inhyrningar, uppföljningar, prisjämförelser och all rapportering, på ett och samma ställe, i realtid. Detta gör vi utan en enda bemanningskonsult eller en enda säljare", säger han.

Bemanningsbranschen har, trots att den är en av Sverige snabbast växande branscher, inte klarat av att möta företagens krav på modernisering och digitalisering. Precis som för Uber, Spotify och Tesla kom genombrottet istället från någon utanför branschen.

Med Vakanta har Johan Hanson drastiskt förändrat hur företag hanterar sin bemanning och inhyrning av personal, samtidigt som tjänsten varken rör eller stör relationen mellan företag och deras bemanningsleverantörer. Vakantas plattform lanserades i maj. På några månader har de ledande bemanningsföretagen anslutit sig och några av Sveriges ledande företag använder tjänsten för sina bemanningsuppdrag.

Vakantas mål är att omsätta 5 procent av bemanningsbranschen och 2 procent av konsultbranschen redan 2017. Detta motsvarar en omsättning på ca 3 miljarder. Under samma tidsperiod planerar man etablering i samtliga länder i Skandinavien. Vakanta har fått ett starkt stöd från start och finansieras bland annat av Victor & Victor, rankade som topp-tio bland Sveriges affärsänglar.

VAKANTA

Veckans Företag är en artikelserie som tar tempen på svenska entreprenörer och företagare. Innehållet sponsras av Vakanta.

På vilket sätt skiljer ni er från andra bemanningsföretag?
"Vi är inget bemanningsföretag. Vi konsoliderar bemanningsbranschens alla leverantörer i en plattform och gör dem mer tillgängliga för chefer och företag som har behov av deras tjänster."

Hur ser bemanningsbranschen ut i dag?
"Det är en snårig bransch med många leverantörer, tuff konkurrens och varierande arbetsrutiner. Företag och chefer blir nerringda av bemanningsföretag. Som en konsekvens av att konkurrensen hårdnar ökar interna säljkostnader hos bemanningsföretagen och i andra änden strävar deras kunder efter effektivare arbetsrutiner."

"Idag har chefer och företag ofta samarbete med flera olika bemanningsföretag för att tillgodose sina kompetensbehov. När ett specifikt behov av kompetens uppstår så vill man också jämföra kandidatutbud från flera bemanningsföretag i varje uppdrag men det saknas en effektiv processhantering. Idag uppfattas det rörigt för alla involverade, kräver administrativt jobb och kommunikationen mellan parterna blir lidande. Obalansen mellan bemanningsföretagens proaktiva försäljningsinsatser, kontra deras kunders ambition att bli mer effektiva har blivit mer påtaglig dem senaste åren. Vi tycker att det borde vara enklare att jämföra, anlita och hantera inhyrd kompetens och att bemanningsföretagens behöver bli mer tillgängliga – när behovet väl uppstår."


Johan Hanson, Vakanta.

Ni säger att ni vill digitalisera hela branschen? Vad innebär det och är den inte redan det?
"Medan den digitala revolutionen har effektiviserat företagens flöden och processer så har bemanningsbranschen stått still. Med utgångsläget att chefer och företag använder flera leverantörer är konsolidering är ett naturligt nästa steg som skulle förenkla för alla involverade. Idag sker det mesta analogt. Genom att flytta branschen till en digital miljö förenklar vi uppdragprocessen för chefer med möjligheten att jämföra kandidatpresentationer från olika bemanningsföretag efter pris, tillgänglighet och hur väl dem möter efterfrågad kompetens. Utan att vara mellanhand som påverkar chefer och företagens befintliga relationer med bemanningsföretagen. Samtidigt är det bemanningsföretagens förmåga att presentera "rätt kandidater" som skapar värde (för båda parter). En digitalisering leder till effektivare processer och nu har vi fokus på att göra kompetens mer tillgängligt för chefer och företag, för bemanningsföretagen är vi en modern säljkanal. Samtidigt sätter vi grunden för vidareutveckling i branschen och en digital miljö leder till fler möjligheter."

Kommer ni gynna arbetsmarknaden?
"Bemanningsbranschen är viktig för svenskt arbetsmarknad. Bemanningsbranschen i Sverige satte 2014 drygt 166 000 personer i jobb. Vi har tagit oss an uppgiften att förenkla för chefer, företag och bemanningsbolagen med syfte att främja arbetsmarknaden ytterligare. En stor fördel med att nyttja bemanningsföretag är 'rätt person på rätt plats'. Med Vakanta vill vi göra det ännu enklare för företag att nyttja bemanningsbolag. I Vakanta gör vi bemanningsbolagen tillgängliga för företagens kompetensbehov, när dem väl uppstår. På så sätt blir vi en modern säljkanal utan fasta kostnader och ger mer utrymme för bemanningsföretagen att fokusera mer på att få ut fler 'rätt personer, på rätt plats'"

Vad är nästa i er utveckling?
"Vi befinner oss i ett tidigt skede men målet är att flytta bemanningsbranschen från analog- till digital miljö och skapa förutsättningar för statistik och uppföljning. Idag saknar bemanningsbranschen realistiska mätningar. Idag görs undersökningar men vi skall ta datainsamlingen till en helt ny nivå. Närmast till hands lanserar vi en statistikvyer för chefer och företag så dem enkelt kan få koll på sina inhyrda konsulter och deras olika leverantörer."

Varför är det bättre att hyra in personal istället för att anställa?
"Att som chef ge sig in i djungel för att hitta rätt medarbetare tar tid. Speciellt när man har andra huvudsakliga uppgifter som ligger på bordet. Att vända sig till bemanningsföretag är ett effektivt sätt för företag att säkrar sin kompetensförsörjning. Att hyra först och sedan rekrytera för anställning som många gör idag är ett bra sätt för både företaget och personen som jobbar att utvärdera varandra."

Hur ser bemanningsbranschen ut om fem år? Vilka blir vinnarna och förlorarna?
"Det kommer ske en ökad transparens mellan företag-leverantör-konsult. Individer börjar förstå sitt eget värde vilket gör att även konkurrensen om "rätt kandidater" kommer bli mer påtaglig. Här blir det i första hand företagen och konsulterna som blir vinnarna. Förlorarna blir de leverantörer som bortser från nytänkande lösningar och dem som inte kommer att tåla transparent konkurrensutsättning."


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST