Fotograf: Wikimedia

Gubbväldet kostar världen biljoner

Om kvinnor deltog i samma grad som män på arbetsmarknaden skulle tillväxten rusa. Men i dag hålls de tillbaka av traditionella könsroller. 

Enligt en ny rapport från McKinsey Global Institute skulle världsekonomin växa med 28 biljoner (miljoner miljoner) dollar fram till 2025 om kvinnor deltog på arbetsmarknaden till samma grad som män. Detta skulle motsvara en tillväxt på 26 procent och ökningen är nästan lika stor som USA och Kinas gemensamma BNP.

Rapporten visar också att även en väldigt liten ökning av kvinnors deltagande på arbetsmarknaden skulle leda till en saftig avkastning för världsekonomin. Om alla länder nådde samma nivå som det land i deras region som lyckats bäst på området skulle tillväxten öka med 12 miljarder dollar - vilket motsvarar Japan, Tyskland och Storbritanniens gemensamma BNP, skriver Time.

Att satsa på jämställdhet lönar sig ekonomiskt med råge, det visas tydligt i rapporten som är en av de största någonsin på temat. I resultatet framkom även att 40 av 95 länder man undersökt har höga eller väldigt höga nivåer av ojämlikhet mellan könen på minst 15 olika punkter.

LÄS ÄVEN: Kvoteringshotet gav resultat - rekordökning av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

Enligt rapporten är de tre främsta stoppklossarna för kvinnors framfart att de medverkar i lägre grad i arbetskraften, att de jobbar färre timmar och att de är oproportionerligt representerade i mindre produktiva branscher som jordbruk och vård.

Man passar på att hylla de framsteg som redan gjorts. Mellan 1980 och 2010 ökade kvinnors medverkan på arbetsmarknaden med 20 procent i 60 länder. I USA arbetade 1965 bara 44 procent av landets kvinnor i arbetsför ålder - 2010 har den siffran hoppat upp till 74 procent. I slutändan är dock kvinnor underrepresenterade i både arbetskraften och på politiska och ekonomiska maktpositioner.

En av de främsta anledningarna till att kvinnorna fortfarande inte medverkar till fullo på arbetsmarknaden är att kvinnor fortfarande väntas vara ansvariga för det oavlönade arbetet, som att ta hand om hemmet och barnen, skriver man i rapporten. I dag utför världens kvinnor 75 procent av det oavlönade arbetet. Bara i USA utför kvinnor oavlönade sysslor som skulle värderas till 1,5 biljoner dollar varje år. 

På samma gång som det är tre gånger troligare som man att få en chefsroll är det tre gånger troligare som kvinna att du utför oavlönat arbete. 

LÄS ÄVEN: Nordiska länder toppar lista över jämställda ekonomier

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST