Fotograf: TT / Matthias Schrader

Rapport: Flyktingarna gynnar Europa ekonomiskt både på kort och lång sikt

Analytiker räknar med ökad tillväxt i Europa till följd av flyktingströmmarna över Medelhavet. 

I en ny rapport från storbanken Credit Suisse slår man fast att det kommer gynna Europa ekonomiskt att ta emot flyktingarna som nu flyr för sina liv från Syrien och Irak. Detta gäller både kortsiktigt och långsiktigt.

"Kortsiktigt kommer det öka tillväxten", skriver man i rapporten. "Alla pengar som spenderas på att hjälpa flyktingarna med exempelvis boende och mat kommer med största sannolikhet att röra sig tillbaka in i ekonomin."

LÄS ÄVEN: Sverige får också ett Airbnb för flyktingar

potential gdp with migrants

I diagrammet ovan illustreras hur inflödet av flyktingar kommer elda på tillväxten i regionen ordentligt. BNP kommer att växa när fler flyktingar får stanna.

Dessutom pekar rapporten på en OECD-rapport som visar att invandrare kommer att bidra med mer i form av skatter och bidrag än vad de kommer ta emot. Alltså, de bidrag som delas ut kommer staten få tillbaka i skatter.

Den största fördelen med en ökad invandring är dock att långsiktigt innebär det en stabilare arbetsmarknad i hela regionen. Europas befolkning åldras och i framtiden kommer samtliga länder ha mycket fler pensionärer som behöver ha tillgång till statliga bidrag. Eftersom skatterna hjälper till att finansiera dessa bidrag blir äldre i framtiden än mer beroende av att generationen i arbete är stor nog för att finansieringen ska gå ihop. Befolkningen måste alltså öka snabbare än vad den gör i dag och då behövs invandringen.

"Att tillföra ung invandrad arbetskraft till Europas åldrande befolkning gör att regionen också långsiktigt kan öka på tillväxten", säger Credit Suisses analytiker. "Mer än tre fjärdedelar av flyktingarna är i arbetsför ålder och kommer därför ge arbetskraftsutbudet ett ordentligt uppsving."

"Den ekonomiska tillväxten kommer att öka under de kommande åren när de yngre invandrarna börja komma in på arbetsmarknaden." 

LÄS ÄVEN: Yoghurtmiljardär anställer hundratals flyktingar - och vill att fler företag hjälper till

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST