Fotograf: Lindsten & Nilsson

Superanalytikern som ska föryngra Wallenbergarnas maktbolag

Han är superanalytikern som precis blivit en av svenskt näringslivs allra mäktigaste. Nu ska nye Investor-vd:n föryngra Wallenbergarnas maktbolag. 

På Storgatan 10 i Stockholm har huvuden rullat i en sällan skådad takt och omfattning. Där huserar Industrivärden, ett av Sveriges två dominerande investmentbolag.

Helena Stjernholms första och viktigaste uppgift som ny vd blir att hitta den etiska kompass som Industrivärden och sfärbolagen med SCA i spetsen uppenbarligen tappat bort.

Hos konkurrenten Investor på Arsenalsgatan 8 C en bit bort bort råder ett helt annat lugn.

JOHAN FORSELL

Aktuell: Vd för Investor sedan 12 maj 2015. Anställd sedan 1995. I ledningsgruppen sedan 2006. Sitter i styrelsen för Atlas Copco och Saab.
Lön: 6,7 Mkr i baslön, en aktierelaterad ersättning på 80 procent av baslönen och en rörlig ersättning på maximalt 30 procent av baslönen.
Ålder: 44 år.
Familj: Hustrun Anna och fyra barn i åldrarna 11, 12, 15 och 16 år.
Bor: Österskär utanför Stockholm.
Utbildning: Handelshögskolan i Stockholm.
lntressen: Fotboll i alla lägen, men även fiske.

Vårens succession var lika välplanerad som väntad. Även om det pratades om Helena Stjernholm också i Investors korridorer var superanalytikern Johan Forssell en lågoddsare. Redan 2008 spekulerades det i att han skulle ta över när USA-älskaren Börje Ekholm tog steget över Atlanten.

"Vi har en mycket stark kultur i företaget", säger den färske Investor-vd:n när vi ses en sen augustieftermiddag på maktbolagets huvudkontor.

Om uttalandet ska ses som en garanti för att en "SCA-härva" inte inträffar i familjeföretagets sfär förblir en tolkningsfråga.

Att förändra företagskulturen står i alla fall inte högst på Johan Forssells priolista.

För honom handlar det mer om att förfina och förbättra.

Och Johan Forssell behöver ingen kompass för att hitta runt i Investors korridorer.

Han klev in där direkt efter Handelshögskolan för 20 år sedan och har haft Arsenalsgatan som bas sedan dess, med undantag för ett år på IGC, Investor Growth Capital, i New York och fjolåret som han tillbringade i den helägda vårdkoncernen Aleris.

Han är en person med god analytisk förmåga och en förkärlek för siffror, och som skolats bakom kulisserna i Investors anda. När kulisserna nu dras åt sidan blinkar han mot det starka rampljuset och blottar sin ovana att möta medierna. Något som gör medelklasskillen från Täby mer mänsklig och hans ord mer trovärdiga. Inte minst när han talar om hållbarhet.

I Investors hållbarhetsriktlinjer till sina hel- och delägda bolag används uttryck som "förväntar" och "uppmuntrar".

Borde inte Investor använda makten som storägare i några av Sveriges största bolag till att ställa mer konkreta krav?
"Hållbarhetsfrågor är otroligt viktiga. Jag tror definitivt på en korrelation i framtiden mellan hållbarhet och lönsamhet. Det är så enkelt att om man ska kunna rekrytera de rätta människorna, inte minst den generation som växer upp nu, så kommer bolagen att vara tvungna att ligga i framkant på de här områdena. Dessutom vet vi att kunderna ställer mer och mer krav. Utan nyckelpersoner och kunder - då kommer det att bli jobbigt."

Men hur kan ni trycka på?
"Som aktiva ägare tycker jag att vi kommit en bit på väg, men vi har mer att göra. Jag tror att det effektivaste sättet är att placera hållbarhet högt på agendan i styrelsearbetet. Det är styrelsen som måste sätta målen, förstås tillsammans med ledningen."

Han betonar samtidigt vikten av att bolagens produkter i sig, energieffektiva vitvaror från Electrolux, automatiserad gruvutrustning från Atlas Copco eller effektivare transmissionsutrustning från ABB, bidrar till ett hållbart samhälle.

"Kan vi förbättra energieffektiviteten till kund så kan vi ta bättre betalt, slå konkurrenterna och bidra till miljön. En äkta vinn-vinn."

Alla Investors elva kärninnehav stöder FN:s Global Compact med fokus på mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption. I fjol tog även Investor steget.

Varför stöder ni inte även FN:s riktlinjer för ansvarsfulla investeringar, UNPRI? Kommunikationsschefen Stefan Stern, som sitter med under intervjun, tar till orda:

"Vi valde mellan FN:s olika ramverk innan vi gick med i Global Compact i fjol. Vi tyckte att det på ett strategiskt plan passade bättre för Investor, medan exempelvis EQT valde PRI. Vi ville ta ett steg i taget och satsa på det fullt ut", förklarar han.

Johan Forssell passar på att avslöja att Stefan Stern, som sitter med i Investors ledningsgrupp, kommer att ta ett större ansvar för hållbarhetsfrågor framöver. Att Investor utsett just Stefan Stern för detta uppdrag faller sig naturligt. Superlobbyisten, som han ofta benämns, har ett långvarigt förflutet inom socialdemokratin. Såväl biträdande partisekreterare och statssekreterare hos statsrådet Mona Sahlin i miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, med ansvar för samordning med bland annat näringslivet kring frågor om hållbarhet, står i hans cv.

Kunskapens betydelse för att kunna prioritera upp hållbarhet, ställa de rätta frågorna och förstå riskerna kan inte nog betonas, inte minst på styrelsenivå.

Bakom förekomsten av barnarbete i Stora Ensos leverantörsled i Pakistan, som Veckans Affärer och TV4:s "Kalla fakta" avslöjade 2014, fanns en flat styrelse som uppenbarligen inte haft den förmågan. I Stora Ensos styrelse satt såväl Marcus Wallenberg, som är vice ordförande i Investor, och Gunnar Brock, som fortfarande är skogsbolagets ordförande såväl som styrelseledamot i Investor. Resten av den fyra kvinnor och sju män tunga styrelsen i Investor består av Jacob Wallenberg, Johan Forssell, Josef Ackermann, Magdalena Gerger, Tom Johnstone, Grace Reksten Skaugen, Hans Stråberg, Lena Treschcow Torell och Sara Öhrvall.

Vad anser du om kompetensen kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption i Investors styrelse?
"Jag känner mig trygg med att kompetensen finns, men du är inne på en väldigt viktig sak. Det gäller att hela tiden lyfta viktiga frågor. Det gäller att vi sätter den här frågan högt på agendan. Vi har en styrelse som har en bred kompetens och erfarenhet från många olika områden. Men som i alla våra bolag gäller att vi ständigt försöker förbättra oss."

Vid sidan av kompetens är incitamentsstrukturen en viktig framgångsfaktor i att skapa hållbara företag. I noterade bolag står långsiktiga belöningssystem ofta i bjärt kontrast till börsens jakt på kortsiktig avkastning.

"Incitamentsstrukturer spelar en jätteviktig roll. Jag har själv en mycket större del kopplad till vårt långsiktiga aktierelaterade program, än till den kortsiktiga rörliga ersättningen."

Ett sätt att minska kortsiktigheten är att som Unilever slopa kvartalsrapporteringen. Hur ser du på den lösningen?
"Man kan alltid diskutera den frågan, framför allt hur mycket information man ska lämna. Det är en fin avvägning mellan transparens, som leder till en lägre risk och bättre kurs, och den tid kvartalsrapporteringen tar i anspråk. Att ha trading updates två gånger per år och fullständiga rapporter de andra två är en lösning man kan titta på."

Uppdelningen av Investor har väckt frågor. En okonventionell organisationsstruktur i ett konventionellt bolag. Med sig över Atlanten tar Börje Ekholm den onoterade portföljen och en rejäl förvärvskassa, allt samlat i nybildade Patricia Industries. Han rapporterar till en egen styrelse, där bland andra den nya Investor-vd:n tagit plats.

Finns det inte risk att det uppstår konflikter när det blir sämre tider eller när det hettar till?
"Det finns en ganska klar uppdelning mellan oss, jag kommer att fokusera på de listade bolagen och Börje på Patricia, men i min roll som vd kommer jag att jobba med alla delar. Vi hade inte skapat en sådan här konstruktion om vi inte trott att det skulle fungera. Jag, Börje, Jacob och Marcus har jobbat nära varandra länge. Vi vet att relationerna och personkemin fungerar."

För Johan Forssell är det relationer som skapats av hårt och enträget slit.

Med en mamma som var hemmafru och en pappa som var säljare föddes han inte med en silversked i munnen. Att karriären skulle leda till en topposition i det Wallenbergska fästet var långt ifrån självklart när han med halvdana betyg på gymnasiet fick upp ögonen för Handelshögskolan med hjälp av en lärare. Att parallellt med karriären skaffa fyra barn, som i dag är i åldrarna 11, 12, 15 och 16 har fungerat mycket tack vare hans fru Anna Forssell som valt att stanna hemma och ta hand om logistiken.

På frågan om bristen av erfarenhet utanför Investorsfären skulle innebära ett problem för honom i vd-rollen svarar han:

"Det ska förstås andra bedöma. Men erfarenheten från Investor i olika roller under nära tjugo år, och från styrelsearbetet i Atlas Copco i sju år och Saabs styrelse i fem år, ett år i New York och nu senast ett år på Aleris, gör att jag känner mig trygg när jag tar mig an det här uppdraget."

Vad lyckades du åstadkomma under ditt år på Aleris?
"Den första tiden gick åt till att lära mig verksamheten. Därefter jobbade jag med att effektivisera och fokusera Aleris sjukvård i Stockholm. Några områden, som Nacka och Sabbatsberg kommer att få mer tung kirurgi medan de andra blir mer mottagning med lättare kirurgiska ingrepp. Det tror vi ger ökad kvalitet. Vi börjar se viss effekt av åtgärderna i resultatet för första halvåret, men det är lite tidigt ännu."

Den gångna sommaren bjöd på många nya utmaningar. Den 16 juli gjorde han offentlig entré när han i en telefonkonferens presenterade Investors resultat för andra kvartalet tillsammans med finanschefen Helena Saxon. Det var en presentation utan några större överraskningar.

Vad kan man förvänta sig i form av innovation och nyskapande från ditt håll?
Eller är det Börje Ekholm som ska stå för den biten och du för förvaltningen? "Innovation och nyskapande är viktigt i alla våra bolag, oavsett om de är listade eller olistade. Jag delar Warren Buffetts uppfattning om att äga och utveckla ett starkt och välskött företag under lång tid, utan transaktionskostnader, antagligen är det bästa sättet att skapa värde. Jag vill att ännu fler av bolagen blir best-in-class under de närmaste fem sex åren, det vill säga har högre tillväxt, lönsamhet och kvalitet än sina internationella konkurrenter."

Du har sagt att Investor kommer att lägga mer kraft på att förstå hur nya teknologier och omvärldsförändringar kan påverka era företag. Hur?
"Om du tittar på världskonjunkturen så är det ganska tufft därute. Vi ser inte så mycket tillväxt samtidigt som vi ser en ökad konkurrens, inte minst från Kina. Innovation är avgörande. Innovation handlar inte bara om att göra produkterna mer produktiva, det handlar om produktförnyelse, innovation inom serviceområdet och hur värdekedjan ska hanteras. Vi som huvudägare måste vara med att stötta bolagen. Om du inte är med på de snabba förändringar som sker så kan du snabbt tappa din position eller missa en möjlighet."

Hur känner ni er trygga med att portföljbolagen verkligen ligger i framkant när det gäller innovation och digitalisering?
"Dels försöker vi titta på vad vi ser ur ett makroperspektiv, dels handlar det om att lyfta frågorna med styrelsen och ledningen och att vara lite mer påläst hela tiden."

Hur tar ni del och drar nytta av den starka entreprenöriella drivkraft som finns i Sverige i dag?
"När vi i Sverige talar om entreprenörskap så menar vi ofta små bolag, men entreprenörskap är lika viktigt i stora bolag. Det finns också en symbios mellan de stora och de små, som leverantörer, i samarbeten och i finansieringslösningar. Det handlar om att skapa mötesplatser mellan stora och små, och det måste ske via bolagen. Men i grunden handlar det att genom utbildning och skattesystem skapa förutsättningar för ett positivt entreprenöriellt klimat."

Han konstaterar att små bolag i dag missgynnas mer än någonsin i förhållande till storbolagen när det kommer till kostnaden att ta in extern finansiering.

"Vi pratar om ett nollränteläge. Det är klart att våra stora kärninvesteringar kan gå ut och finansiera lån på 5-7 år väldigt billigt medan små bolag, utan historik, har svårt att få finansiering över huvud taget. Det var länge sedan vi hade en så stor spread i kostnaden."

Hur kan det gapet minskas?
"Det går inte att styra aktörerna på finansmarknaden, de sätter ju pris i förhållande till risk. Jag tror väldigt mycket på en fri marknad. Skapar du ett bra företagsklimat så skapar du förutsättningarna."

Pengar ger handlingsutrymme. För Investor handlar det i första hand inte om att ta lån utan om att använda den välfyllda kassan på elva miljarder kronor på bästa sätt.

Det är främst Börje Ekholm som ska ut på shoppingtur när nya dotterbolag, främst amerikanska, ska tillföras portföljen. Men det kan även bli aktuellt att satsa på något nytt noterat innehav i likhet med insteget i finska Wärtsilä eller att öka i befintliga innehav som Investor nyligen gjorde i ABB.

Du har tidigare sagt att Investor var betydligt hungrigare, yngre och roligare än du förväntat dig. På vilket sätt?
"När jag kom för tjugo år sedan hade jag kanske en lite naiv uppfattning om att det inte var så ungt och hungrigt som det de facto var."

Den känslan är det nog fortfarande många utomstående som har.

"Men det är fel", säger han och ler brett. Vid det här laget borde han veta.


INVESTORS NYA STRUKTUR

Investor:

Vd: Johan Forsell. Noterade innehav med betydande ägarandelar och lång investeringshorisont.

Atlas Copco, SEB, ABB, Astrazeneca, Ericsson, Wärtsilä, Electrolux, Sobi, Nasdaq, Saab, Husqvarna

Patricia Industries:

Chef: Börje Ekholm. Helägda dotterbolag, partnerägda investeringar och övriga investeringar.

Mölnlycke Healthcare, Permobil, Aleris, Grand Hotel, Vectura, 3 Skandinavien Finansiella investeringar

EQT:

Vd: Thomas von Koch. Delägt private equitybolag med sammanlagt arton fonder och 29 miljarder kronor i rest kapital. Investor är en långsiktig investeringspartner.

Investoraktien har legat en bra bit över index de senaste åren.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST