Fotograf: Stocksnap

Kvoteringshotet gav resultat - rekordökning av andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

Andelen kvinnor i börsbolagens styrelsen har legat runt 22 procent i flera år, men under våren ökade denna siffra ordentligt. Nu kan styrelserna bli jämställda inom tio år.

Under dagen presenterar stiftelsen Allbright sin senaste rapport. Denna gång kommer den med ett glädjande besked. Andelen kvinnor i svenska börsbolags styrelser har ökat ordentligt under vårens bolagsstämmor och om denna förändringstakt uppehålls kan jämställdhet uppnås redan om tio år. "Äntligen kan vi fokusera på hur vi skapar starka bolag med jämställdhet i stället för att diskutera en viss kvoteringssiffra", säger Amanda Lundeteg, vd för stiftelsen, till DN.

Under de senaste åren har andelen kvinnor i styrelserna inte rört sig nämnvärt och legat fast runt 22 procent. Efter vårens bolagsstämmor verkar dock börsbolagen ha nått ett snitt på över 30 procent kvinnor i sina styrelser och allt fler bolag når samtidigt 40 procent, vilket definieras som en jämställd styrelse i Allbrights rapport.

FÖRRA ÅRET: Så går det: Jämställdheten 22 år längre bort än förra året

"Framstegen märks på flera nivåer men trots rekordstora framgångar nöjer vi oss inte. Svenskt näringsliv behöver helt jämställda börsbolag där meriter går före ryggdunkande nätverk", säger Amanda Lundeteg.

Trots de stora framstegen finns det dock fortfarande börsbolag vars styrelser helt saknar kvinnor. Dessutom ser man fortfarande tydliga skillnader i lönenivåer och arvoden. "Här märks branscherna som misslyckas eller inte ens försöker", säger Amanda Lundeteg till DN.

Att bolagen nu bjuder in kvinnorna i sina styrelser kan tydligt kopplas till Stefan Löfvens kvoteringshot som han framförde i sin regeringsförklaring 2014. "Regeringen kommer att göra en avstämning av könsfördelningen i börsbolagens styrelser efter bolagsstämmorna 2016. Om inte andelen kvinnor i de börsnoterade bolagens styrelser är minst 40 procent år 2016 presenteras ett lagförslag om kvotering", sa han då och börsbolagen har lyssnat.

LÄS ÄVEN: Vi har inte råd med mediokra män

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST