Fotograf: Stocksnap

Jobbar du för mycket? Då dör du tidigare

Forskare har identifierat hur farligt det faktiskt är att jobba för mycket, bråka med familjen om jobbet och att din arbetsgivare ställer för höga krav. Att klocka in för många timmar på jobbet är exempelvist nästan lika dödligt som passiv rökning.

I en ny studie från forskare på Stanford och Harvard lyckas man nu bevisa att det kan vara riktigt farligt att jobba - om du gör det på fel sätt. I studien, som publicerats i Behavioral Science & Policy, undersöker forskarna 10 olika arbetsförhållanden och till vilken grad de skadar de anställdas hälsa. Fem skadar tydligt din hälsa: att jobba för många timmar, att jobba i skift, att ha konflikter med familjen kring ditt arbete, för höga krav på jobbet och att inte ha inflytande över sitt eget arbete.

Fyra av faktorerna kunde mildra de farligare arbetsförhållandena: att bli uppmuntrad, att kunna socialisera, att ha tillgång till frisk- och sjukvård via sin arbetsgivare och att få känna sig rättvist behandlad.  

Den sista faktorn forskarna tittade på visade sig också vara den viktigaste - om personen var anställd eller inte. Det är tydligt skadligt för din hälsa att vara arbetslös. Här menade forskarna att samhället har ett ansvar att ständigt försöka sänka arbetslösheten.

LÄS ÄVEN: Professorn: "Vi borde bara jobba två timmar per dag"

Forskarna tittade sedan på vilken effekt dessa 10 faktorer hade på de anställdas egenupplevda fysiska hälsa, de anställdas egenupplevda psykiska hälsa, deras diagnostiserade hälsoproblem och dödsfall.

Forskarna identifierade bland annat att:

  • Konflikt med familjen gällande arbete dubblade risken att en anställd skulle uppleva sin egen psykiska hälsa som dålig. Risken att den anställde upplevde sin fysiska hälsa som dålig ökar även med 90 procent.
  • Om den anställde känner sig osäker på jobbet/tror att den riskerar att förlora sitt jobb gör det att sannolikheten att personen ser sin fysiska hälsa som dålig ökar med 50 procent.
  • När den anställde känner att den saknar inflytande över sin arbetssituation gör det att risken att få en diagnostiserad sjukdom ökar med 50 procent.
  • Om kraven är för höga på den anställde ökar sannolikheten för en diagnostiserad sjukdom med 35 procent.
  • Att jobba för många timmar höjer dödligheten med nära 20 procent. Alltså, du kommer i regel att dö betydligt tidigare om du klockar in 55 timmar i veckan istället för 40.
  • Att vara arbetslös ökar risken för att både uppleva sin hälsa som sämre, få en diagnosticerad sjukdom och dö tidigare.

Forskarna har även räknat fram att arbetsrelaterad stress leder till minst 120 000 dödsfall varje år i USA och kostar upp mot 190 miljarder dollar i årliga vårdkostnader.

SKRÄCKEXEMPLET: "Den bästa platsen jag hatar att arbeta på"

OCH EN SOLSKENSHISTORIA: De jobbar bara 4 dagar i veckan - och blir då både effektivare och gladare

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST