Fotograf: Stocksnap

Fler träd gör dig lika lycklig som en löneökning

Forskare har sedan länge sett ett samband mellan natur och välbefinnande. En ny studie har dock kvantifierat resultaten och visar att 10 extra träd i området ger samma upplevda hälsoeffekter som en löneökning på 80 000 kronor.

Lönekarusellen avslutades strax innan sommaren och rapporterna om magra löneökningar duggade tätt på grund av den låga inflationen. Nu har forskare kunnat visa att den som lever nära många träd upplever samma hälsomässiga effekter som en som får lönen höjd med drygt 10 000 dollar.

Forskarna från universitet i Chicago visar att stadsbor som bor vid gator med massa träd omkring sig är betydligt mer hälsosamma än personer som inte gör det. Det är visserligen inte första gången man hittar tydliga kopplingar mellan naturen och välbefinnande - forskning från tidigare i år visar att människor som lever i städer löper 40 procent högre risk att få depressioner och 20 procent högre risk för ätstörningar.

Det intressanta med studien från universitetet i Chicago är att forskarna har lyckats kvantifiera effekterna av träd i reda pengar. Studien visar nämligen att om man får 10 fler träd planterade i sitt område så förbättras ens upplevda hälsa med 1 procent, vilket enligt studien går att jämföra med samma upplevda hälsoeffekter som om man exempelvis skulle få 10 200 dollar i löneförhöjning, motsvarande drygt 88 000 kronor. Effekten motsvaras också av att flytta till ett område med en medianinkomst som ligger 10 000 dollar högre eller som om man i ett trollslag skulle bli sju år yngre.

”Vi vet att en naturlig miljö kan förbättra vår hälsa, men den här studien visar för första gången hur stor effekten kan bli.”, säger Marc Berman, som har lett studien.

LÄS MER: Forskarna har hittat vägen till lycka

Metodmässigt baseras forskningen dels på data från Ontario Health Study, en regelbunden undersökning av mer än 30 000 människor i Torontos hälsa, dels högupplösta satellitfoton för att mäta hur grönt de boende har omkring sig och slutligen en databas över 530 000 träd.

Forskarna samkörde informationen med inkomst och hälsa som kontrollvariabler. 
Men forskarna undersökte inte bara självuppskattad hälsa, utan även data för personer som led av fetma eller hjärt- och kärlsjukdomar. Här visade det sig att 11 extra träd motsvarar en upplevd hälsoeffekt på samma nivå som en lönehöjning på 20 200 dollar. 

Forskarna har också funnit tydliga samband att personer som inte bor i så välbärgade områden men lever med många träd i sin närhet har en upplevd hälsa i närheten av samma nivåer som de som bor i mer förmögna områden. På motsvarande sätt har människor i mer förmögna områden med brist på träd en upplevd hälsa i paritet med de som bor i mindre välbärgade områden.

Forskarna poängterar dock att man endast har funnit en korrelation mellan träd och upplevt välbefinnande. Det vill säga man vet exempelvis inte om människor i områden med fler träd har en tendens att promenera mer och därmed får bättre hälsa på köpet. Dessa skulle också rent hypotetiskt kunna uppleva att de har bättre hälsa för att fler träd skapar en mer syrerik miljö eller att man känner sig mindre stressad.

Science Alert menar ändå att studiens storlek gör resultaten riktigt intressanta.  Forskarnas förhoppning är nu att de nya rönen ska bidra till att stadsplanerare får en bättre förståelse för hur viktigt det är att skapa grönområden i framtidens storstäder.

LÄS ÄVEN: Därför fryser kvinnor mer på kontoret

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST