Fotograf: Wikimedia

"Varför stoppar du inte företagens kränkningar av mänskliga rättigheter, Stefan Löfven?"

I takt med globaliseringen har allt mer makt flyttats från stater till transnationella företag och investerare. Många av dessa utnyttjar sin maktposition och ignorerar sina skyldigheter när det gäller mänskliga rättigheter, då de löper liten eller ingen risk att ställas inför rätta.

I vårt globala arbete för rättvisefrågor ser vi upprepade exempel på företag som kränker mänskliga rättigheter utan att hållas ansvariga för sitt agerande. I Uganda har hundratals småbrukare tvångsförflyttats på grund av Wilmar Internationals oljepalmsplantage. Småbrukarna lämnade i februari in en stämning, efter tre år av misslyckade dialoger med såväl staten som företaget.

Samtidigt som människor kämpar för upprättelse i ett system som ständigt sviker dem, sluter stater handelsavtal som möjliggör för företagen att stämma stater i privata domstolar. Det är uppenbart att den utveckling vi ser idag går åt helt fel håll.

Genom det internationella nätverket Treaty Alliance har mer än 600 organisationer från över 90 olika länder visat sitt stöd för ett bindande regelverk för transnationella företag och mänskliga rättigheter. I juni 2014 antog FN:s råd för mänskliga rättigheter en resolution som innebar att en öppen mellanstatlig arbetsgrupp skapades med uppdrag att utarbeta ett sådant regelverk. Nu krävs att stater, däribland Sverige, tar sina människorättsliga åtaganden på allvar och deltar aktivt och konstruktivt vid arbetsgruppens första möte i Genève under första veckan i juli.

För att ett bindande regelverk ska bli verkningsfullt krävs en transparent process med inflytande från civilsamhället. Genom att vägra delta i arbetsgruppen har EU bidragit till den polarisering mellan det globala nord och syd som uppstått i diskussionen. Många av de stater där människorättskränkningar oftast sker har valt att delta i arbetsgruppen, medan de stater där flest transnationella företag har sitt säte visat motstånd. Sverige, som hittills följt EU:s gemensamma linje, bör fatta ett eget beslut att delta i processen samt verka för att andra medlemsstater gör detsamma. Detta skulle vara ett viktigt ställningstagande till stöd för alla dem vars rättigheter kränks i och med företags verksamheter.

Genom att delta i arbetsgruppen skulle regeringen visa att de menar allvar med alla de hänvisningar till mänskliga rättigheter som gjordes i regeringsförklaringen. Om Sverige deltar sänder vi även en viktig signal till andra FN-stater att alla, inklusive företag, måste respektera mänskliga rättigheter och kunna ställas till svars när de inte gör det.

Vi uppmanar därför Sveriges regering att ansluta sig till de stater som redan har visat sitt stöd för att ta itu med den utbredda straffriheten för företags brott. Det är hög tid att sätta stopp för företagens kräkningar av mänskliga rättigheter!

Parul Sharma, Ordförande FIAN Sverige
Annelie Andersson, Ordförande Latinamerikagrupperna
Gabi Björsson, Generalsekreterare Afrikagrupperna
Jenny Jansson Pearce, Generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST