Fotograf: Stocksnap

Därför får allt färre chefer sparken

Antalet toppchefer som sparkades från globala storföretag sjönk förra året till rekordlåga nivåer. En ny rapport har kommit fram till varför.

Antalet vd:ar som får sparken sjönk till rekordlåga nivåer under förrra året - 14 procent jämfört med 37 procent för ett decennium sedan. Den främsta förklaringen stavas bättre planerade vd-byten, enligt en rapport från Strategy&, som ingår i PwC-koncernen.

Rapporten "2014 study of CEOs, governance and success: The Value of getting CEO succession right" omfattar världens 2 500 största bolag.

PWC har djupdykt i hur företag har förbättrat sina successionsstrategier sedan 2004. Rapporten visar att antalet vd:ar/koncernchefer som fick sparken från sina jobb sjönk till rekordlåga nivåer under förra året.

Per-Ola Karlsson är senior partner vid Strategy & tillika medförfattare av rapporten.
I en artikel i Harvard Business Review menar han att vid en första anblick skulle siffrorna kunna tolkas som ett styrelsen inte ägnar sig åt självkritik, men förklaringen är snarare att Sarbanes-Oaxley-reglerna i USA med krav på ökad transparens när det gäller bolagsstyrning har lett till en rejäl skärpning - även EU och särskilt Storbritannien har genomfört en rad reformer när det gäller just corporate governance, enligt Per-Ola Karlsson.

Det handlar dock inte bara om att styrelserna har blivit bättre på att hitta chefer, utan de nya reglerna har också lett till en betydligt bättre planering inför naturliga avgångar - genomsnittet för planerade vd-byten låg på 63 procent 2000-2008, medan den andelen hade stuckit iväg till 86 procent under 2014.

De tuffa reglerna har också lett till att riskerna för såväl bolagen som dess direktörer har blivit mer uppenbara, vilket har skapat ett ökat behov av att verkligen välja rätt ledare - 37 procent av vd:arna fick lämna 2004, medan motsvarande låg på 14 procent år 2014.
Aktiva investerare pressar också styrelsen, vilket ytterligare har bidragit till utvecklingen, enligt Per-Ola Karlsson.

Företag som misslyckas med vd-valet låter ofta avgående vd hitta en efterträdare.
Ett ytterligare generalfel är att man stirrar sig blind på kandidaters track record i stället för vad dessa kan bidra med i framtiden.

Per-Ola Karlsson menar ändå att den starkast bidragande orsaken är att topparna har lärt sig av tidigare misstag.

Det vill säga problematiska vd-övergångar är inte bara kännbart för verksamheten, utan även kostsamt för aktieägarna - ett företag som sparkar sin vd tappar i genomsnitt 1,8 miljarder dollar börsvärde i förhållande till företag som planerar sina vd-byten, enligt rapporten.

En annan tydlig trend är att olika regioner närmar sig varandra när det gäller andelen vd-byten i världens 2 500 största bolag.

Nordamerika låg lägst år 2004 med 12,8 procent vd-byten i bolagen, medan BRIC-länderna låg högst med 23,9 procent, men skillnaden mellan högst och lägst under förra året låg endast på 3 procentenheter (Nordamerika lägst med 13,2 procent och gruppen utvecklingsländer högst med 15,9 procent).

Samma utveckling gäller planerade byten.

2004 låg den andelen på 7,7 procent med en spridning på 15 procent mellan högsta och lägsta region, medan motsvarande siffror idag är 11,2 procent och en spridning på 5,1 procent.

Per-Ola Karlsson menar att trenden med färre sparkade vd:ar i storbolagen är en direkt effekt av den pågående globaliseringen - Strategy& drar slutsatsen att alltfler företag världen över har börjat förstå fördelarna med planerade vd-byten och dess positiva effekt för aktieägarna.

Men allting kan såklart förbättras.

Skulle man bara minska andelen vd:ar som har sparkats under de senaste tre åren till 10 procent i stället för 18 procent skulle det ge ett börsvärde på 60 miljarder dollar, enligt rapporten.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST