Fotograf: Aleksander Andersen/TT

Bolagens quick-fix inför kvoteringshotet: Krymper styrelserna

Vårens bolagsstämmor ska utvärderas av regeringen och det finns långt gångna planer på att införa en kvoteringslag nästa år. Nu krymper svenska storbolag sina styrelser för att få upp andelen kvinnor.

Norge införde sin kvoteringslag år 2006 med kravet minst 40 procent kvinnor i börsbolagens styrelser. Regeringen tog i med hårdhandskarna, men vissa företag ryckte på axlarna och lät sig avnoteras. Ett långt större problem var att norska bolag dammsög ledningsgrupper i jakten på kvinnliga styrelsekandidater. Först nära tio år senare är man tillbaka på samma jämställdhetsnivåer i ledningen som när lagen infördes.

I Sverige är läget följande: Andelen kvinnor i börsbolagens styrelser har gått från 27,5 procent förra året till 31,5 procent i år, enligt Allbright-stiftelsens som har granskat 100 bolag som hittills har haft bolagsstämma eller har lämnat in nomineringsförslag.

Bolag som Investor, Ericsson och Telia tycks ha hittat en tillfällig lösning – att krympa styrelsen och på så sätt fått upp andelen kvinnor.
Ericsson har exempelvis gått från 25 till 36 procent genom att minska med en man och Telia gick från 36 till 37,5 procent genom att banta bort två män och en kvinna.

Jämfört med vad som skedde i Norge verkar det inte finnas så goda möjligheter i Sverige att plocka kvinnor från ledningsgruppen till styrelsen – här finns 19 procent kvinnor.

Situationen underlättas inte av att 400 män i ledningspositioner har försvunnit under de senaste fyra åren, medan endast 4 kvinnor har tillkommit.

"Det ska bli spännande att se vad som händer. Styrelserna och ledningarna är bantade in på bara märgen, de kan inte bantas så mycket mer", säger Amanda Lundetag, vd på Allbright-stiftelsen och varnar för ett Norgescenario om en kvoteringslag införs.

Kollegiet för bolagsstyrning tror heller inte på en kvoteringslag för att nå 40/60.

"Det är inte bra om en kvoteringslag slår sönder en väl fungerande styrelse. Det är bättre om valberedningarna själva får förbättra könsfördelningen i samband med successioner", säger Björn Kristiansson, som är verkställande ledamot i Kollegiet.

Kollegiet har meddelat att man vill se en 40/60-fördelning senast 2020 och att de största bolagen ska ha nått 35 procent 2017.

Amanda Lundeteg menar att det krävs en förändrad syn på stabsfunktioner som exempelvis HR för att åstadkomma permanenta lösningar. I dag ses de mest som ändhållplatser och endast 4 procent av männen har den typen av chefsjobb, enligt Allbright-stiftelsen.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST