ANNONS
Fotograf: Stocksnap

Svenska bolag är inte förberedda på den digitala revolutionen

Sverige ligger efter övriga nordiska länder på vägen mot digitalisering. Nu riskerar vi att tappa delar av vår konkurrenskraft och det är dags för näringslivet att vakna och inse allvaret.

Under de senaste åren har vi fått se en rad startup-företag växa snabbt och utmana traditionella branscher med helt nya affärs- och intäktsmodeller. Succéer som Spotify, Uber och Airbnb har på allvar skakat om den globala musik-, taxi- och hotellmarknaden – och fler branscher är med stor sannolikhet på väg att utmanas på ett liknande vis. Trots att den svenska startup-scenen är lovordad världen över visar en ny undersökning att större svenska företag generellt sett ligger efter i digitaliseringen jämfört med övriga nordiska länder.   

Accenture har nyligen publicerat en rapport baserad på intervjuer med över 400 företagsledare från Nordens största företag. I rapporten har svenska, norska, finska och danska chefer fått svara på frågor kring vad som driver den digitala utvecklingen, vilka möjligheter och hot utvecklingen innebär – samt vad som utmärker de företag som ligger i framkant.

Resultatet talar sitt tydliga språk – i Sverige ligger vi efter våra nordiska grannar. 60 procent av alla svenska företagsledare förväntar sig att deras respektive bransch kommer påverkas markant av digitaliseringen inom mindre än fem år, samtidigt som motsvarande siffror i Norge, Finland och Danmark är 74, 95 respektive 77 procent. Vidare är det bara 17 procent i Sverige som säger att de har en strategi på plats för att på allvar kunna fånga digitaliseringens värde. Detta är långt färre än i våra grannländer, där 29, 26 respektive 25 procent i Danmark, Finland respektive Norge svarar att de har en digital strategi.

Accenture

Accenture är ett globalt företag med verksamhet inom management, IT och outsourcing med cirka 323 000 medarbetare och kunder i över 120 länder. Genom att kombinera erfarenhet och kunskap inom olika branscher och affärsfunktioner med omfattande forskning, hjälper vi våra kunder att bli högpresterande företag och organisationer. Accenture omsatte 30 miljarder dollar under räkenskapsåret som slutade den 31 augusti 2014.

Hemsida: 
www.accenture.se

”Vår studie visar att svenska företag börjar förstå vilka möjligheter digitaliseringen innebär, men få vet exakt hur de ska utnyttja utvecklingen till att skapa nya intäktskällor”, säger Caroline Holm, Seniorkonsult på Accenture i Sverige. ”Det är oroväckande att svenska företag ligger efter våra nordiska grannländer, och fler behöver ta saken i egna händer eftersom ett ökat antal branscher förväntas möta snabb digital konkurrens framöver”. 

Accentures rapport lyfter fram en rad företag som ligger i framkant gällande den digitala utvecklingen; de ”digitala ledarna”. Dessa företag får redan idag nära en tredjedel (32 procent) av intäkterna från digitala affärer, jämfört med 11 procent hos de som själva anser att de ligger längre bak i utvecklingen. Vidare använder 36 procent av alla ledare digital teknik som verktyg för innovation, jämfört med 12 procent hos de som ligger efter.

”De digitala ledarna är verksamma inom vitt skilda branscher. Gemensamt för de alla är dock att de i större utsträckning förstår kopplingen mellan digital teknik, innovation samt utvecklandet av nya affärsmodeller”, säger Caroline Holm. ”Tidigare har utvecklingen drivits av mindre entreprenörsdriva uppstartsföretag, men nu har även större mer traditionella bolag som exempelvis P&G, Disney och Tesco börjat att arbeta aktivt med att mer effektivt dra nytta av digitaliseringen”, säger Caroline Holm. 

Detta till trots har även de digitala ledarna en hel del kvar att göra. Även om en stor andel har en digital strategi på plats, är det fortfarande 69 procent av dem som anser att den inte ännu är väl förankrad inom organisationen.

Dessutom visar studien att de digitala ledarna också underskattar vad som krävs för att bli ett helt digitalt företag. Exempelvis är det bara 11 procent som anser att den digitala utvecklingen markant kommer att påverka deras nuvarande affärsmodeller, och endast 22 procent tror att de kommer behöver ändra företagsstrukturen som följd av digitaliseringen.  

”Framgångarna för Spotify, Airbnb och Uber visar att fler företag behöver utvärdera hur deras affärsmodeller ska kunna bemöta den digitala konkurrensen”, säger Caroline Holm. ”I Sverige har vi länge legat i framkant rörande teknik och högkvalificerade tjänster, och Spotify och Skype är tydliga exempel på svenska framgångssagor. Det gäller dock att en bredare grupp företag följer med i utvecklingen, annars riskerar Sverige som land att tappa i konkurrenskraft”, avslutar Caroline Holm.

Studien hittar du här.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

MEST LÄST PÅ VA.SE

Senaste dygnet I veckan
  1. Två styrelseledamöter köper aktier i Swedbank
  2. Landet skrotar BNP-måttet – börjar mäta välmående istället
  3. Swedbanks genomklappning på börsen får hela sektorn att gunga
  4. Medhelp polisanmäler tidningen som avslöjade 1177-läckan
  5. FI övervägde att dra in tillståndet för Avanza Pension – som istället varnas och bötfälls
  1. Landet skrotar BNP-måttet – börjar mäta välmående istället
  2. De flåsar Tesla i nacken – här är elbilarna som är redo att köra om
  3. Flygbolag går i konkurs – svenska flygplatser drabbade när alla avgångar ställs in
  4. FI övervägde att dra in tillståndet för Avanza Pension – som istället varnas och bötfälls
  5. FBI-agenten som fällde ”Wolf of Wall Street”: Verkligheten är mycket värre än i filmen

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.