Fotograf: Wikimedia Commons

Hur man jobbar med människor som är dåliga på att jobba med människor

Vissa är svårare än andra att jobba med. Så här gör du för att jobba med personer som har låg EQ.

Det finns massvis med studier som belyser värdet av att ta hänsyn till sina egna och andras känslor för att nå framgång inom exempelvis karriären eller entreprenörskap. Forskning tyder även på att människor med låg emotionell intelligens, eller EQ, har svårt att förstå vilka förmågor de saknar. Studier visar nämligen att vi är bättre på att bedöma andras EQ än vår egen. Och det gäller särskilt de som har en låg EQ.

Personer med låg EQ kan vara svåra att ha att göra med. De är surare, mer negativa och mer nyckfulla än genomsnittet. 

Bodil Wennberg, som är psykolog och har författat flera böcker om EQ, berättar för VA.se att det är lätt att urskilja de här personerna. De har en tendens att hävda sig hela tiden, vilket grundar sig i dålig självkänsla. 

"Det handlar om att man är arg på sig själv. Kanske för att man har tagit en del felaktiga beslut i livet. Det blir som en tank med gift där lite sipprar ut åt gången", säger Bodil Wennberg.

Tomas Chamorro-Premuzic, professor i företagspsykologi vid University College London och Columbia University, har i Harvard Business Review skrivit ned ett antal konkreta tips på hur man kan handskas med personer med låg EQ.

Eller helt enkelt, hur man gör att jobba med människor som har svårt att jobba med människor:

Var mild. Bara för att någon är otrevlig behöver man inte vara otrevlig tillbaka. Det kan löna sig att vara lugn och artig när man träffar personer med låg EQ. Att ha en låg EQ är psykologiskt ansträngande, inte bara för omgivningen utan även för personen som har låg EQ. Och det blir värre om du är otrevlig tillbaka. Taktfullhet är därför särskilt viktigt att visa mot de som inte själva kan visa taktfullhet, skriver professor Chamorro-Premuzic.

Var öppen och explicit. Undvik subtila sociala signaler annars kommer du bli missförstådd. Personer med låg EQ har generellt svårare att läsa mellan raderna och att förstå andras signaler.

Var rationell. Botemedlet mot irrationalitet är att att vara medveten om sin egen partiskhet, att vara datadriven och att förstå att man kan ha fel. Personer med låg EQ är mer benägna att luras av sina egna känslor. Ett sätt att samarbeta på ett bra sätt med personer med låg EQ är därför att visa sunt förnuft och vara logisk.

Bli inte förolämpad. Personer med låg EQ är ofta korta i tonen. De kan ha svårt att visa empati för andra vilket kan göra att de framstår som okänsliga. Fördelen är att de är ganska transparenta. De brukar mena vad de säger och säga vad de menar. Nyckeln är att inte ta det personligt om de är otrevliga, skriver professor Chamorro-Premuzic.

Det ska dock inte glömmas bort att personer med låg EQ har många positiva sidor. De kan vara drivna, passionerade och mer självkritiska än de med hög EQ skriver Chamorro-Premuzic i Harvard Business Review. Det finns också exempel på framgångsrika personer som har haft låg EQ, bland annat filosofen Friedrich Nietzsche och Apples grundare Steve Jobs.

Bodil Wennberg, som bland annat skriven boken "EQ på svenska" delar professor Chamorro-Premuzic uppfattning i mycket. Hon menar att en grundregel är att inte dras med i personens sätt att kommunicera, utan att förstå att det handlar om underliggande aggressioner hos honom eller henne.

Hon tycker dock att man kan få bli upprörd över hur personer med en låg EQ beter sig.
"Jag tycker ändå att man ska visa att man känner sig upprörd så att personen har en chans att förstå det. Vi har faktiskt ingen delete-knapp", säger Bodil Wennberg till VA.se.

En bra metod för att hantera personer som exempelvis är väldigt vresiga är att påtala "det där lite vresigt" eller kanske till och med lite lättsamt säga det för att inte väcka ytterligare irritation hos personen.

Hon menar också att det finns en rad vanföreställningar om EQ som exempelvis att kvinnor har en tendens till hög EQ, medan männens är låg eller att personer med låg EQ har hög IQ och vice versa.

"Det stämmer inte, utan det handlar bara om önsketänkande. Det här är helt individuellt", säger Bodil Wennberg.

Hon tycker också att chefer måste stålsätta sig mot personer med låg EQ vid exempelvis en löneförhandling eftersom dessa kan spela ut hela känsloregistret för att få som man vill.

"Det gäller att förstå att man kanske gör en person glad om man höjer den personens lön, men samtidigt gör man massa andra personer arga", säger Bodil Wennberg.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST