Karl Murray, vd på EdQu. Fotograf: EdQu/Press

De ska ta svenska skolan in i 2010-talet

Kateder och stenciler måste bort från svenska skolan. Det menar Svenska EdQu som nyligen har tagit in pengar och utvecklar ett digitalt verktyg som tar skolan in i 2010-talet.

Katederundervisning ska ryka för gott – svenska EdQu vill vända upp och ned på skolan. 1 200 lärare i hög- och mellanstadiet som användare i nära hälften av landets kommuner. Det är facit ett år efter att det svenska utbildningsbolaget EdQu sett dagens ljus.

"Sverige har fortfarande lärare som jobbar med kateder och stenciler precis som man gjorde för 30 år sedan. Det vill vi ändra på", säger Karl Murray, som är vd på bolaget.

EdQu har utvecklat ett digitalt verktyg för att mäta elevers kunskaper och verktyget anpassar sig efter elevens förmåga.

Verktyget omfattar än så länge endast matematik, men planen är att redan i höst täcka betydligt fler ämnen inom den svenska skolan.

"Vi startade innan resultatet från Pisa-undersökningen kom, men redan då såg vi att skolan hade flera utmaningar. En var att vi kände att det saknas ett bra sätt för att möta kvalitets- och kunskapsutveckling hos olika elever", säger Karl Murray.

Han är själv civilingenjör inom teknisk fysik och har jobbat fem år på McKinsey, där han ofta arbetade med just utbildningsfrågor.

McKinsey är känt för sina mörka kostymer. Hur fungerade detta ihop med utbildningsfrågor?
"Haha. När man jobbar med offentlig sektor får man i alla fall ta av sig kavajen", säger Karl Murray.

Han och en kollega från McKinsey, Johan Sanderoth, samt en gammal studiekamrat som jobbat på Spotify många år, Elias Freider, drog igång verksamheten med hjälp av eget kapital till en början samt stöd från Vinnova.

Det har nu gått ett år och EdQu har alldeles nyligen fått in 6 miljoner kronor, varav hälften från Almi och den resterande delen från bland annat Gullspång Invest, affärsängeln Ludvig Linge och Aspiros förre vd tillika även han affärsängel, Johan Lenander.

Karl Murray menar att lärarnas roll har förändrats kraftigt under ett par decennier, men att det än idag finns lärare som jobbar med katederundervisning och stenciler medan det i den andre änden av skalan finns alltfler lärare som låter eleverna använda digitala verktyg och jobba i grupp.

"Den röda tråden i det här är att oavsett vilken metod som läraren använder vet man inte vilka verktyg som fungerar bra och vad det får för effekt på lärandet. Det är här som vi kommer in i bilden", säger Karl Murray.

Han ser skolan lite som den sista bastionen för den digitaliseringsvåg som just nu sveper över samhället, men skolorna har satsat mycket på hårdvara under de sista tre åren och måste nu fokusera på vad man ska använda alla plattor och datorer till, resonerar Karl Murray.

"Det finns ett stort externt tryck på skolan att bli bättre", säger han.

Karl Murray hävdar att det unika med EdQu är att verktyget anpassar sig utefter elevens kunskaper. EdQu kan också användas för att exempelvis testa om en mattuppgift som anses svår verkligen är det. Helt enkelt genom att kontrollera hur många elever som klarar en viss fråga.

Verktyget rättar även alla frågor automatiskt – endast läraren har behörighet till den funktionen.

Företaget har också pedagoger inkopplade för att få fram tillräckligt bra tester.
EdQu har också inlett ett samarbete med Schoolsoft, som enkelt förklarat gör att dess kunder får tillgång till tjänsten.

Företaget siktar på att så snabbt som möjligt bli en standard för kunskapsmätning och erbjuder därför själva grundtjänsten gratis.

EdQu ska nu introducera fler ämnen än matematik från och med i höst och planen är också att sjösätta ett antal tilläggstjänster senare under året där man på skol- och kommunnivå kan följa elevers kunskapsutveckling.

"Jag har alltid tyckt om utbildning. Min mamma är lärare och jag jobbade extra som lärare när jag pluggade på universitetet."

Det är inte risk att ni gör lärare överflödiga?
"Nej, lärare kommer alltid att behövas. Vår tjänst sparar in mycket tid och gör att lärarna både slipper skriva och rätta prov", säger Karl Murray.

Så lärare kanske kan få tillbaka sin tio veckors semester med andra ord?
"Haha. Det vore fint, men förhoppningen är väl snarare att man kan lägga den tiden som man sparar på eleverna i stället.", säger Karl Murray.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant