Fotograf: Bara Bild

"Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor"

IT-jätten anställer autister för kodning. Bipolära har visat sig vara utmärkta chefer. Förmågan att tänka utanför ramarna är en tillgång som allt fler börjar ta till vara.

Microsoft har tidigare gått ut med nyheten att de ska anställa personer med autism. Inte som ett välmenande CSR-program utan som en satsning för att öka konkurrenskraften.

"Personer med autism har styrkor som vi behöver på Microsoft. Alla individer är olika. Vissa har en fantastisk förmåga att ta till sig information, tänka på ett mycket djupt och detaljerat plan och vara överlägsna i matematik och kodning", skrev då Mary Ellen Smith, vice vd för Microsofts globala verksamhet, på sin blogg.

Simon Kyaga, överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet, ser Microsofts initiativ som ett trendbrott.

STYRKOR

ADHD

Mycket stark drivkraft när de är motiverade för en uppgift. lmpulsiva, vågar ta risker och är beredd att kasta sig ut i det okända.

AUTISM

Mycket noggranna och strävar efter perfektion. Har ofta specialintressen där de lär sig allt in i minsta detalj och aldrig tröttnar.

BIPOLÄR

Starkt engagemang, energi, kreativitet och bra på ledarskap.

"Synen på personer med psykisk ohälsa håller på att förändras. Insikten att de besitter avundsvärda förmågor sprider sig", säger han.

"Att anställa personer med autism är framsynt. Även om vetenskapen inte stöder att autism har med uttalade förmågor inom naturvetenskap och programmering att göra så finns det flera intressanta hypoteser som talar för det."

SE ÄVEN VIDEOINTERVJU MED SIMON KYAGA:
Veckans Affärers Innovationstvodd

Tillsammans med kolleger driver Simon Kyaga ett forskningsprojekt för att slå fast sambandet mellan diagnoser som autism, adhd och add och kreativitet. I projektet ingår Peter Hagström, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan.

"Det finns fler mindre kända företag än Microsoft som tagit steget. Jag är övertygad om att det kommer att bli alltmer vanligt, även i Sverige. Det ligger helt i företagens intresse om innovation är viktigt för dem", säger Peter Hagström, som själv har adhd.

Enligt honom visar forskning att mångfald vad gäller religion, hudfärg, kön, ålder och även psykiska funktionshinder leder till mer innovationskraft och kreativare företag.

"Konformiteten är uppfinningarnas starkaste motståndskraft", säger Peter Hagström som menar att det inte sällan finns personer som betraktades som kufar bakom vår stolta svenska tradition av uppfinningar.

"Ta till exempel Losec - Astras stolthet och en gång världens mest sålda medicin. Den angrep problemet på ett helt nytt sätt. Det förkastades flera gånger av företagsledningen som alltför annorlunda. Men det är tack vare Losec som Astra kunde leva länge och vara intressant för uppköp", säger han.

"Ju mer vi kan tolerera ett annorlunda eller ovanligt beteende, desto större förutsättningar har vi att skapa nya idéer", säger Simon Kyaga.

"Vi har till exempel Albert Einstein, som ansågs excentrisk, och entreprenören Richard Branson, som själv säger sig ha bipolär sjukdom."

Själv blev han intresserad av att forska på den gamla myten om "det galna geniet" efter att ha mött flera patienter med stor kreativ begåvning. Tillsammans med kolleger har han gjort den hittills största studien på området.

"Vi har ett vetenskapligt stöd för ett samband mellan kreativitet och psykiska sjukdomar. Om man ger personer med psykisk ohälsa större möjlighet att integreras i samhället, borde det rimligen betyda större kreativitet och fler innovationer", säger Simon Kyaga som är övertygad om att det finns fler diagnoser än autism som kan vara en outnyttjad tillgång inom näringslivet.

"Vi har kunnat påvisa ett samband mellan bipolär sjukdom och ledarskapsförmåga. Det gäller särskilt i situationer som ställer krav på förändring. Då hela vårt samhälle präglas av ett ökande behov av innovation och utveckling är sådana ledarskapsförmågor mycket värdefulla", säger han.

En tredjedel av svenskarna har någon gång drabbats av psykisk sjukdom. När samhället behandlar den här gruppen med fördomar och de hamnar i utanförskap går mycket förlorat menar Simon Kyaga.

LÄS ÄVEN: Larm från stressforskare: Gränslösa arbetsplatser ger rekordstress

"Det är synd att företagen hittills varit så dåliga på att tillvarata dem som är udda och annorlunda, som har andra lösningar än de som vi redan tänkt på. Vi styrs så mycket av normer och värderingar som vi delar med andra. Men variation gör system mer stabila och kreativa. Konformistiska system däremot är lätta att välta på ända", säger Peter Hagström som jämför med hur lång tid det tog för företagen att släppa fram kvinnor i karriären:

"Ingen skulle i dag ifrågasätta att man tar till vara kvinnors kompetens och kreativitet. Men det är inte så länge sedan halva befolkningen stod utanför. Det är bättre att titta på människors förmåga än om de har en viss hudfärd, kön eller diagnos."


Vill du läsa fler spännande nyheter från VA?
 
Gör som 55 000 andra och anmäl dig till vårt nyhetsbrev här: 

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST