Fotograf: Uber/Press

Du är kung i den nya Uber-ekonomin

Frilansarna blir fler och de fast anställda färre. Marknaden växer snabbt och nya tjänsteföretag på nätet håller på att revolutionera hela arbetsmarknaden.

Taxi, städhjälp och datasupport kan beställas på nätet. Men den som levererar tjänsten är inte anställd hos Uber, Helpling, Taskrunner eller något av de företag där beställningen bokas. I stället är de underleverantörer, konsulter eller frilansar.

Precis som författaren till den här artikeln. I mediebranschen är frilansen ett sedan länge etablerat alternativ till den fasta anställningen. Det nya är att man inom allt fler branscher ersätter fast anställda med löshästar.

Taxibolaget - eller snarare teknikplattformen - Uber var tidigt ute. Bolaget, som startade i San Francisco 2010 baseras på en app som effektivt kopplar ihop kunder med förare och erbjuder en smidig betalning. Uber, i dag värt över 40 miljarder dollar, har skakat om taxibranschen världen över och finns nu även i Stockholm och Göteborg. I fjol lanserades tjänsten Uber Pop som gör det möjligt för privatpersoner med egen bil att köra taxi, något som orsakat protester hos den etablerade taxinäringen i flera länder.

Men Uber fortsätter att expandera. Samtidigt har bolaget fått tusentals efterföljare inom vitt skilda branscher.

Ett färskt exempel är Taskrunner, en svensk plattform som lanserades hösten 2014. Där kan den som vill ha hjälp med enkla tjänster i hemmet snabbt komma i kontakt med någon händig person i grannskapet.

"Om du skriver att du behöver någon som skruvar ihop fem Ikeastolar i kväll så kan jag skaffa fram den personen inom en timme", säger Taskrunners grundare och vd Robin Szekely.

Drygt ett halvår efter starten beslöt Taskrunner att fokusera på de mest populära tjänsterna. Det kan handla om att köra skräp till tippen, få skjortor strukna, borra hål i betongväggen eller snabba upp en seg dator.

I nätverket finns nu 600 "runners" som Robin Szekely kallar dem. Det är vanliga privatpersoner, utan F-skattsedel. Åtskilliga är studenter.

"Det är så många ungdomar som vill ha extrajobb. Vi hittar dem ofta på universiteten. Redan där har de en kvalitetsstämpel."

Beställarna är många gånger småbarnsföräldrar, villaägare eller unga personer i karriären.

Taskrunner kopplar via datorn eller mobilen ihop dem som har hyfsat med pengar men dåligt med tid med dem som har gott om tid men behöver pengar. Ett smidigt betalsystem är förutsättningen för att det ska funka.

"Du deponerar pengarna hos oss. Det är nästan halva grejen. Vi håller pengarna tills båda parter uppfyllt sina förpliktelser."

Priserna blir de som beställare och utförare kommit överens om.

"Ett bra mått är drygt hundra spänn i timmen för att få något gjort", säger han.

Från arvodet drar Taskrunner sedan en provision på 15 procent. Robin Szekely ser det inte som att Taskrunner dumpar marknaden och rycker undan mattan för de professionella leverantörerna.

"Vi skapar en ny marknad. Ofta är det fråga om så små jobb. Hantverkarna är inte intresserade av att komma och borra upp ett hål i en vägg. Det är nya arbetstillfällen vi skapar", säger han.

Robin Szekely jobbade tidigare på Exportrådet. Redan 2008 hade han idén om att starta Taskrunner men då var marknaden inte mogen. Amerikanska Taskrabbit är en motsvarighet som vuxit till en jätte med 30 000 anslutna leverantörer.

Här i Sverige vill fler vara med och slåss om den växande marknaden för småtjänster. Grannar.se och Hinnerdu.se är ett par av Taskrunners konkurrenter där man kan få hjälp med allt från cykelreparation till hundvakt.

De här nya tjänsteföretagen är bara en del av en tsunami som nu väller in över den etablerade ekonomin.

Läkarbesök i hemmet, flyttstädning, juridisk rådgivning, paketleveranser och snart sagt alla tjänster finns en knapptryckning bort. Ofta är det en frilansare, med eller utan F-skattsedel, som utför tjänsten. De fasta jobben trängs undan när nya plattformar på nätet konkurrerar ut de traditionella affärsmodellerna.

I USA försörjer sig 53 miljoner människor som frilansar, vilket motsvarar 40 procent av landets arbetskraft. Världens största ekonomi rör sig nu snabbt mot den punkt där frilansarna är fler än de fast anställda.

Robin Teigland, docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, ser en tydlig trend även i Sverige.

"Det blir en liknande utveckling. Fler och fler jobbar för sig själv här", säger hon.

Fler än någonsin tidigare driver i dag egen verksamhet i form av bolag eller egen firma, visar statistik från Skatteverket. De senaste tio åren har antalet F-skattsedlar ökat från 700 000 till 900 000, en ökning med närmare 30 procent.

"Det är en industriell revolution", säger Robin Teigland.

Hon ser flera drivkrafter bakom samhällsförändringen:

Finanskrisen. Många förlorade sina fasta jobb. Att försörja sig som egen företagare blev ett alternativ.

Ny teknik. Nya plattformar på internet och smarta betalningslösningar banar väg för företag som Uber och Airbnb.

ändrat beteende. Internetboomen gör att innovationer på nätet får en snabbare spridning.

En annan syn på fasta anställningar. För de yngre är arbetsplatsen inte nödvändig för den sociala gemenskapen.

Ansedda The Economist har ägnat stort utrymme åt fenomenet "on-demand economy", som skulle kunna översättas till beställningsekonomi. Vem som helst kan vara beställare eller leverantör när vi alla har en smart telefon i fickan. Traditionella företagsstrukturer raseras när specialiseringen ökar och alltmer jobb läggs ut på frilansar.

Beställningsekonomin är besläktad med det som gått under beteckningen "sharing economy" eller delningsekonomi. Rumsbokningssajten Airbnb brukar framhållas som det tydligaste exemplet där grundtanken är att man genom att hyra eller låna ledig kapacitet kan nå ett resurssnålare samhälle.

Och det är inte bara leverantörer av enkla tjänster som påverkas.

Företag i så kallade kunskapsintensiva branscher är utsatta för tryck när tjänster läggs ut på underleverantörer.

IT-branschen pressas sedan länge av konkurrens från konsulter i Indien och Baltikum.

Amerikanska Incloudcounsel tar fram juridiska dokument åt storföretag 80 procent billigare än etablerade advokatbyråer genom att lägga ut jobben på frilansar, enligt The Economist.

Här i Sverige kan man få juristhjälp på nätet eller medicinsk rådgivning online från frilansande läkare.

Men prispressen betyder att frilansen får mindre betalt. Hos fackförbunden finns en oro för att de fasta jobben hotas när lågbetalda frilansar dumpar marknaden.

"De undergräver konkurrensneutraliteten. Risken är att de underminerar för företag som vill göra rätt för sig", säger Mattias Schulstad, utredare på Transport.

Fackförbundet organiserar folk i en bransch som har fått känna av prispress från utländska åkerier och nu senast Ubers entré på taximarknaden. Han ser stora risker med beställningsekonomin.

"Det kan leda till en struktur av daglönare som vi hade för hundra år sedan. Det är en otroligt oroväckande utveckling." 

Svenska Ework är störst i landet på konsultförmedling och har 4 700 konsulter ute på uppdrag. Omkring 40 procent jobbar på enmansföretag eller mindre nischade konsultbolag, enligt finansdirektör Magnus Eriksson. Tillväxten är snabb och i fjol ökade försäljningen med 24 procent.

Bolaget gynnas av att företag och offentlig sektor väljer att anlita konsulter. Storföretag som Tetra Pak och en del kommunala verksamheter har gått ännu ett steg längre och lagt ut hela konsultförsörjningen på Ework och andra leverantörer.

"Det är en trend vi sett länge att fler jobbar som egna konsulter", säger Magnus Eriksson.

Systemutvecklaren Jan Gifvars är en av Eworks egenföretagare. För tillfället sitter han på IT-avdelningen hos ett storföretag i Stockholm. Han har jobbat i eget bolag sedan strax före millennieskiftet och innan dess var han anställd.

"Det där med trygghet som anställd på en konsultfirma är lite av en chimär. Har du inte rätt kompetens eller något uppdrag sitter du lösare. Nu spar jag till mig själv i mina egna lador", säger han.

Hos Ework jobbar konsulterna via sina egna bolag. De har F-skattsedel och de betalar själva in skatt och sociala avgifter.

Men vad gäller för privatpersoner i den nya beställningsekonomin? För att utföra tjänster via Taskrunner finns inga krav på F-skattsedel.

Standardrådet till den som vill anlita ett proffs är däremot att begära en F-skattsedel.

Men alla är inte lockade av att sköta bokföring eller leverera in momspengar regelbundet. Allt fler varvar dessutom anställningar med eget företagande.

Stephen Schad driver företaget Frilansfinans, ett så kallat egenanställningsföretag som ger service åt frilansar. Frilansarna är egenanställda, vilket betyder att de inte har något eget bolag men är anställda hos Frilansfinans som tar hand om det administrativa.

Han är dessutom ordförande i Egenanställningsföretagens branschorganisation, som växer snabbt och nu har 11 000 medlemmar. Många kommer från traditionella frilansbranscher som journalistik, grafisk design och film.

"Fördelen är att du kan komma in på delar av arbetsmarknaden som bara är tillgänglig för F-skattare", säger Stephen Schad.


Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.