Fotograf: Stocksnap

Så crowdsourcar du ditt jobbsökande

Trött på ditt jobb? Nu har crowdsourcing seglat upp som en genväg för att hitta ditt nästa drömjobb. Här är fyra tips för hur du kan gå tillväga.

Föreläsaren, konsulten och författaren av "Mindsharing: The Art of Crowdsourcing Everything", Lior Zoref, menar i Harvard Business Review att det är dags att omvärdera det klassiska sättet att välja yrkesbana – det vill säga brainstorma på egen hand och få råd från släkt och vänner.

Lion Zofer har tillbringat 14 år på Microsoft och uppger att han alltid vände sig till crowden (på svenska ung. publiken eller folkmassan) innan en produktlansering.

Sociala medier och webben har gjort att "mindsharing" numera kan användas för alla delar av livet, men att det kanske ändå är extra användbart när man ska fatta karriärmässiga beslut, enligt Lion Zofer.

Här är Zofers fyra tips för hur du ska använda webben när du söker jobb:

Få inside-information
Löner, hur intervjuer går till hos företag och hur nöjda medarbetarna egentligen är med arbetsplatsen har varit väl förborgade hemligheter – fram tills nu.
Webbplatser som Glassdoor ger idag inside-information om hur det är att jobba vid olika platser och i olika yrkesroller. Här är återingen nyckeln att crowden ger dig informationen.

Utforska din passion
En kvinna i tv-branschen hade tröttnat på osäkra anställningsvillkor. Hennes genombrott kom när hon lade upp ett Facebook-inlägg med frågan om hon kunde följa med en dag till olika arbetsplatser.

Resultatet blev dock inte vad hon hade väntat sig – efter att ha besökt ett antal arbetsplatser och försökt se sin plats där kom hon fram till att gräset inte var grönare på andra sidan.

Lärdomen är ändå att crowdsourcing både kan få dig att upptäcka alternativa karriärvägar, men också leda till att man inser att gräset inte är grönare på den andra sidan, enligt Lior Zoref.

Han rekommenderar också att använda webbfrågeplatsen Quora om man känner sig obekväm med att vara så öppen kring sina karriärsplaner som tv-kvinnan.

Gör en perfekt CV
Reddit är en ovärderlig källa för den som vill snäppa upp sin CV – här får man råd av den stora massan och användarna betygsätter olika svar – de med bäst betyg hamnar i topp på webbplatsen. Quoras CV-sektion ger också en värdefull inblick via den stora massan. På webbplatser som Craigslist och Fiverr kan du få crowden att rent fysiskt ändra i din CV.

Öka erfarenheten
Berätta för LinkedIn-, Facebook- och Twitter-kontakter att du vill stärka din förmåga inom ett specifikt område. Försök hjälpa andra på Craigslist och Fiverr för att andra ska bli motiverade att hjälpa dig.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST