Fotograf: Fredrik Sandberg/TT

Så mycket kostar ett lösenord

En ny studie visar att många är villiga att sälja privat information till företag för en relativt låg ersättning. Till och med lösenord. 

En ny studie visar att så många som 58 procent är villiga att förse företag med information såsom lösenord, betalnings-information, kredithistoria, inköpsvanor, namn, kön, och till och med deras hälsotillstånd mot ersättning.

Studien, som utfördes av Ponemon Institute med stöd från IT-säkerhetsföretaget Trend Micro, visar att samtidigt som konsumenter känner oro över integritets- och säkerhetsfrågor är de inte fullt medvetna om de potentiella konsekvenserna av vad som kan hända om deras information hamnar i fel händer.

En majoritet i studien skulle exempelvis inte ändra sitt beteende om de utsattes för cyberintrång.

"Det här kan mycket väl vara ett resultat av en känsla av maktlöshet. Studien visar tydligt att det finns ett fortsatt utbildningsbehov, och att samhället måste uppmärksamma den här frågan mer för att kunna skydda den personliga integriteten och säkerheten på Internet", säger Frederick Wennmark, Nordisk Teknikchef, Trend Micro.

Rapporten omfattar svar från 1 903 personer, ett fåtal från Sverige, men också bland annat USA, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och tolv andra länder.

Informationen som ger mest ersättning:

Lösenord – 663 SEK (75.80 USD)
Hälsotillstånd – 523 SEK (59.80 USD)
Betalningsinformation – 315 SEK (36 USD)
Kredithistoria – 255 SEK (29.20 USD)
Inköpsvanor – 180 SEK (20.60 USD)

Informationen som ger minst ersättning:

Kön – 25 SEK (2.90 USD)
Namn – 25 SEK (3.90 USD)
Telefonnummer – 51 SEK (5.90 USD)


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.