Fotograf: Stocksnap

Sömnprofessorn: "Hjärnan ser minsta problem som omöjligt vid för lite sömn"

Har du sovit dåligt och känner att minsta uppgift känns omöjlig? Svenska forskare tror sig ha funnit anledningen – hjärnan stänger av rent fysiskt vid stor brist på sömn.

VA har tidigare rapporterat att Försäkringskassan sett en fördubbling av antalet sjukskrivna på grund av stress – 18 491 personer var sjukskrivna på grund av det under 2009 och 35 570 personer under 2013.

Förklaringen är ofta en negativ spiral med gränslösa arbetsplatser och krav i hemmet, dålig sömn och till sist utbrändhet.

Forskarna vid Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har nu tittat på vad som sker när hjärnan får för lite sömn. Rent fysiologiskt sker en process där hjärnan ser minsta problem som ett oöverstigligt hinder.

Till slut stänger hjärnan bara av.

"Det är inte så att det blir som när en bil får slut på bensin och plötsligt bara stoppar, utan hjärnan varvar successivt ned energin tills den går så långsamt att den inte vill utföra arbeten längre", säger Torbjörn Åkerstedt, som är professor vid Stressforskningsinstitutet på Stockholms universitet.

Forskarna menar att risken för utbrändhet är som allra störst vid högkonjunktur.
Det vill säga hjulen snurrar allt snabbare och det finns ingen gräns för vad arbetsgivaren vill åstadkomma, men arbetsgivaren är mest fokuserad på att kapa kostnader under en lågkonjunktur och fokuserar inte lika mycket på prestationer.

Det skedde också ett trendbrott för ett par år sedan då stressrelaterade sjukdomar för första gången gick om belastningsskador i statistiken.

Torbjörn Åkerstedt menar att en stressad individ i vanliga fall hinner återhämta sig under helgen, men om stressen kombineras med för lite sömn, vilket alltså är ytterst vanligt, sker inte tillräckligt med återhämtning.

Hur ska man ta sig ur en negativ spiral med för lite sömn?
"Folk får inte så mycket hjälp med det här, utan använder ofta sömnmedel. Men det är i så fall bättre att få en psykologisk kognitiv behandling", säger Torbjörn Åkerstedt.

Det är av naturliga skäl heller inte de slappa som löper störst risk att gå in i väggen, utan framförallt ambitiösa som har svårt att sätta gränser både i arbetslivet och hemmet och kompenserar en bristande självkänsla med fokus på prestation.

Det blir också lätt ett trauma för den ambitiöse att inse att man faktiskt inte klarar av allt.

Hur lätt är det att komma tillbaka? Det sägs att det sker något fysiskt i hjärnan som tar lång tid att reparera?
"Hjärnan påverkas i det att receptorerna i seratoninsystemet slår av, men det är fel att kalla det en skada eftersom folk ändå kommer tillbaka till arbetslivet. Man aktar sig noga för att råka ut för liknande situationer igen och byter ofta livsstil", säger Torbjörn Åkerstedt.

Hur pass duktiga är arbetsgivarna när det gäller att ta ansvar?
"Det finns 100-tals mätbara kriterier när det gäller det fysiska, men det är svårt när det gäller stress. Arbetsgivaren vet exempelvis inte hur fritiden ser ut för individen och många tar på sig för mycket för att man vill se bättre ut inför arbetsgivaren. Då slutar det ofta med att man börjar knapra in på fritiden och sedan sömnen och då kommer ofta utbrändheten till slut", säger Torbjörn Åkerstedt.

Relaterade artiklar


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST