Fotograf: Skärmdump från Trig.com

Misstankar om ekobrott i svenskt mångmiljardbolag

Frågetecknen hopar sig kring svenska mångmiljardbolaget Trig Social Media som är noterat på Frankfurtbörsen. Ekobrottsmyndigheten är inkopplad, revisorerna avgår efter att ha ifrågasatt hela verksamheten och finansinspektionen i Tyskland utreder misstänkt kursmanipulation i aktien.

"Vi har fått uppgifter om att det finns misstankar om oegentligheter i Trig Social Media. Vi har haft kontakter med Ekobrottsmyndigheten under dagen. Vi utreder marknadsmissbruk men inte all form av ekonomisk brottslighet. Det är frågor som ligger på Ekobrottsmyndigheten. Jag vet också att tyska finansinspektionen, Bafin, haft kontakt med oss angående Trig Social Media", säger Jonatan Holst, presschef på Finansinspektionen.

Under måndagen framkom också att revisionsfirman Pwc efter en omfattande granskning på egen begäran i förtid lämnat sitt uppdrag i Trig Social Media, ett nybildat svenskt bolag som i fjol bytte börs och gick från en värdering på 5 miljoner kronor till 10 miljarder kronor på ett halvår.

Under förra veckan lämnade bolagets jurist, Lars Hellewig, styrelsen och den tyska Finansinspektionen, Bafin, driver sedan en tid tillbaka en granskning kring misstänkt kursmanipulation av aktien som idag är noterad på Frankfurtbörsen.

I bolagets prospekt inför noteringen på Frankfurtbörsen framgår att det finns 3 miljoner användare i Trig Social Media, en uppgift som Pwc nu i sin granskning inte kunnat verifiera som "något mer än en sammanställning av e-postadresser."

"Trig Social Media har vid ett upprepat antal tillfällen lyft fram vikten av sin medlemsdatabas med mer än 3 miljoner medlemmar. I vår analys har det framkommit att bolaget har en mycket låg andel aktiva medlemmar som generar intäkter. Vi har inte heller kunnat verifiera att bolaget arbetar aktivt med sin medlemsdatabas eller fått del av någon plan för hur intäkterna ska kunna ökas", skriver Pwc i den anmälan av förtida avgång som lämnats till Bolagsverket den 17 april.

Pwc pekar även på andra uppgifter om verksamheten som inte kunnat verifieras, trots omfattande granskningsinsatser.

"Vidare är vår slutsats utifrån de avtal och den ytterligare information som vi erhållit vid granskningen att vi inte kan verifiera om att bolaget kommer att få in 20 respektive 23 miljoner medlemmar från så kallade affiliates.

Beträffande det avtal som Trig har ingått med ett annat bolag om nedladdning av 75 miljoner Trig Money-appar, inom sex månader från augusti 2014, kan vi inte verifiera att avtalet ålägger Trigs motpart någon sådan skyldighet. Det har inte heller på annat sätt framgått hur en sådan omfattande nedladdning av applikationerna ska kunna komma till stånd", skriver Pwc och fortsätter:
"Vid granskningen har vi funnit transaktioner mellan Trig och bolag som är närstående till verkställande direktören. Dessa transaktioner kan stå i strid med låneförbudsreglerna i 21 kap. aktiebolagslagen."

Sammantaget kan Pwc inte verifiera grundläggande, mycket väsentliga uppgifter om bolagets verksamhet och kan inte utesluta oegentligheter.
"Pwc kan inte utesluta att det förekommit åtgärd eller försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet."

Siffror från Alexa, som uppskattar trafiksiffror på nätet, väcker frågor om bolagets uppgifter om aktiviteten på Trig.com. Idag ligger Trig.com på 175.737 plats i världen.
I ett pressmeddelande från juli 2013 kommenterade det dåvarande moderbolaget Cellpoint Connect trafiksiffrorna för Trig.com:
"Den globala rankingen för Trig.com under de senaste 7 dagarna är nu 26.812 enligt uppgifter från Alexa.com".

Trig.com har alltså gått från en global ranking om 26.812 i juli 2013, enligt bolagets egna uppgifter, till 175.737 idag.

Motsvarande negativa tillväxt syns i det nyligen publicerade bokslutet för Trig Social Media. Under fjolårets sista kvartal sjönk omsättningen till cirka 60 000 euro från cirka 232 000 under samma period året innan. Försäljningen hämmades enligt bolaget av tekniska problem i samband med en ny version av bolagets cash-back tjänst Trig Money.

Men rapporten, som publicerades den 27 februari 2015, fick ingen som helst effekt på kursen i Trig Social Media på Frankfurtbörsen. I själva verket stärktes den ytterligare.
Inte heller den 10 mars, när den tyska Finansinspektionen, Bafin, gick ut med en varning för köprekommendationer i Trig Social Media och misstankar om kursmanipulation påverkades kursen.

"Bafin har bevis som indikerar att dessa köprekommendationer innehåller falsk eller missvisande information och/eller att intressekonflikter är felaktigt angivna. Bafin har inlett en granskning kring misstänkt kursmanipulation i aktien."

Bafins granskning av bolaget har gått från den första till den andra fasen, enligt uppgifter från myndigheten.

Förutom Trig Social Media lämnar Pwc även sina revisorsuppdrag i moderbolaget Trig Media Group och i dotterbolaget Trig Entertainment.

Trig Social Media bildades några månader efter att det nuvarande moderbolaget Trig Media Group avslutat sin korta men likafullt turbulenta resa på Aktietorget den 27 januari 2014.

"Avlistningen från Aktietorget baseras på uppfattningen att bolaget inte skulle komma att erhålla relevant marknadsvärdering på den oreglerade marknadsplats som Aktietorget utgör. Styrelsen har kommit till slutsatsen att Frankfurtbörsen är den mest lämpliga marknadsplatsen i Europa för att erhålla förståelse för konceptet med sociala media och särskilt potentialen i Trigs affärskoncept", var förklaringen från bolaget.

Den 18 september 2014 noterades Trig Social Media, en social mediaplattform med ambition att konkurrera med Facebook, som andra svenska bolag någonsin på Frankfurtbörsens lista General Standard till priset 3 euro per aktie. Det innebar en värdering på 1 miljard euro, eller cirka 10 miljarder kronor.

I ett antal dokument, exempelvis i årsredovisningen för Trig Entertainment 2013, påstår bolaget att det under 2014 gjorts en oberoende värdering av samtliga bolag i Trig-koncernen. Men en sådan syns ingenstans externt.

I ett pressmeddelande från Trig Social Media på måndagsförmiddagen framkommer att Pwc ersatts av Per-Åke Bergstrands Bergstrands Revisionsbyrå AB, en enmansfirma i Sjöbo.


Med vårt NYHETSBREV missar du inget viktigt!

Kalendarium

För dig som prenumerant