Fotograf: Stocksnap

Patentens saga är över – innovationen går för snabbt

Teknikutvecklingen går så snabbt nu att patenten bara bromsar utvecklignen och har blivit innovationens värsta fiende. Det hävdar en av medlemmarna vid Raymond Kurzweils Singular University – Vivek Wadhwa.

Patenten fyllde en viktig funktion när tekniska framsteg skedde under årtionden eller kanske till och med århundraden. I vår tid med en exponentiell kurva för den tekniska utvecklingen har patent blivit den största hämskon för innovation. 

Inte minst med tanke på att alla rättsprocesser som uppstår i dess kölvatten.
Det hävdar Vivek Wadhwa som är verksam på Rock Center for Corporate Governance på Stanford, forskningsdirektör för vid Center för Entrepreneurship and Research Commercialization vid Duke och även medlem vid Singularity University.

Han bygger sina åsikter på slutsatserna i en rapport från forskare vid University of California och Stanford – Does Patent Licensing Mean Innovation. 

Här man har undersökt erfarenheter hos 188 teknikutvecklingsbolag i 11 branscher. 
Rapporten visar bland annat när en patentinnehavare kräver att ett annat företag ska köpa en licens går ofta det anklagade företaget med på att betala så att man kan fortsätta att utveckla sina egna produkter med hjälp av just den tekniken. Detta innebär att patent endast i undantagsfall leder till överföring av ny teknik, personal och kanske till och med genererar samriskägda bolag.

Slutsatsen blir att när ett företag väl har fått ett patent registrerat är det så gott som värdelöst för att skapa nya innovationer. Företag som köper patent för att kunna dra in licensintäkter från andra, så kallade non-practicing entities, NPE, som också som en modern motsvarighet till maffia i det man pressar innovatörer på avgifter.

NPE hävdar att man fyller en funktion som mellanman för att leverera ny teknik från uppfinnare till företag som inte kan implementera denna på grund av att man är osäker på vad som gäller.

Rapportförfattaren undersökte också om NPE fyller en funktion för samhället genom att överföra pengar till mindre uppfinnare– det vill säga att man fungerar ungefär som Robin Hood och tar från de rika och ger till de fattiga, men så var inte fallet.
Förklaringen är att NPA ofta jobbar inom området snabbrörlig teknik som exempelvis datorer och telekom - här visar rapporten att patenten har svaga likheter med svarandens produkt. 

Gapet mellan patentet och produkten gör det därför högst osannolikt att svaranden fick idén från patentet, enligt rapporten.

Det krävs också en god kvalitet på patentet, vilket sällan är fallet med dagens patent. Det är också ytterst sällan som exempelvis ingenjörer i it-branschen läser om patent för att lära sig nya tekniker.

Patenstriderna handlar också ofta om en patentägare som stämmer en annan innovatör trots att den sistnämnda har tekniken på egen hand, enligt rapporten
”Vi behöver inga vägtullar för innovation, vi behöver snabbare motorvägar.”, konstaterar Vivek Wadhwa.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.