Fotograf: Ciprian Gorga, Collector

Den orädde entreprenören ska bräda de gamla bankerna

I en bransch som domineras av finansmän sticker denna orädda kvinna ut. Nu siktar hon på både banktillstånd och börsintroduktion.

Kvinnan som grundade finansbolagets Collector ur 90-talets kreditförluster 1999 har fått sitt bolag att växa från 4 till 300 anställda. I dag har de en balansomslutning på 7 miljarder, en nettoomsättning på 900 miljoner och är i slutfasen av den tvååriga processen att bli bank. Sedan väntar börsnotering.

”Vi går inte till börsen förrän vi blivit bank, men förberedelserna pågår samtidigt”, säger Lena Apler, som tror att beslutet från finansinspektionen kommer under våren.

”Men det vet bara gud och finansinspektionen. Eller kanske bara finansinspektionen.”

I dag äger hon endast 7 procent av bolaget. Bolaget tog in externt kapital 2005 första gången och det har hon aldrig ångrat.

”Man fick ha den där förhandlingen med sig själv, men det var ett enkelt val. För mig var tillväxt det viktigaste”, säger Lena Apler.

Hon satt som vd för Collector i 15 år, fem år längre än planerat, men nu har hon överlåtit vd-stolen till sin tidigare vice vd, Stefan Alexandersson.

”Det operativa började äta mig inifrån, jag ville ha mer tid för strategi.”

Och alla andra engagemang kan man tänka. Såväl Collector som Lena Apler själv är engagerade i bland annat Hand in hand och Mitt liv, båda satsningar på att hjälpa utsatta kvinnor att bli självförsörjande.

Hur driver du jämställdheten på ditt eget bolag?

”Jämställd lönesättning är en självklarhet, en hygienfaktor. Flexibilitet i arbetstider och att kunna jobba hemma är något som i dag är lika viktigt för unga män som kvinnor. Den obalans som skett när kvinnor halkat efter i karriären på grund av barn och vabbande jämnar ut sig. Det är en förskjutning som vi får se öka de närmaste åren.”

Vad har du för råd till kvinnor som vill bli entreprenörer?

”Absolut aldrig ge upp! Sedan är det bra att ägna sig åt något man kan. Det är ett framgångsrecept att behärska sin verksamhet. Och så måste man framstå som rätt orädd. Annars blir man inte lyssnad på.”

TILLBAKA: 15 mäktigaste entreprenörerna 2015
HELA LISTAN: Näringslivets 101 mäktigaste kvinnor 2015

Relaterade artiklar