Fotograf: Pontus Lundahl/TT

Oljan i fritt fall - varför?

Att oljepriset kollapsat har väl inte undgått någon. Det här är skälen bakom raset, vad det betyder för världsekonomin - och varför bensinpriset inte faller i samma takt.

Vad har hänt?
Oljepriset faller historiskt snabbt. Från 112 dollar per fat under sommaren 2014 till 56 dollar per fat på nyårsafton och en bra bit under 50 dollar i mitten av januari i år. Prisminskningen har tagit experterna på sängen.

Varför har det hänt?
1. Utbudet har ökat till följd av utvinningen av skiffergas i Nordamerika. Sedan 2010 har 20 000 borrningar genomförts och USA:s oljeproduktion har ökat med en tredjedel, vilket gör att landet nu skuggar Saudiarabien som är världens största producent. USA:s ökade andel ger mindre svängrum för andra att "bestämma" priset genom utbud. Metoden med fracking, eller hydraulisk spräckning på svenska, förbättras ständigt. Branschexperter bedömer att den typiska kostnaden för ett fat med olja som producerats genom fracking föll från 70 dollar till 57 dollar under förra året.

2. Även OPEC, den förr fruktade oljekartellen har ett finger med i spelet. Medlemsländerna har, pådrivna framförallt av Saudiarabien, valt att inte bemöta den sjunkande efterfrågan och prisfallet med en produktionsminskning.

3. En tredje faktor är den tröga världsekonomin vilket dämpar oljetörsten. Oväntat svag ekonomisk utveckling i EU-länderna, Japan och Kina, minskade efterfrågan med en halv miljon fat per dag förra året.

Vad innebär det för världsekonomin...
Många har välkomnat det låga priset som ett jättelikt stimulanspaket för världsekonomin med motiveringen att det sänker priset på bland annat transporter och insatsvaror i produktion, samt frigör kapital som annars hade parkerats i Gulf-staternas fonder. Men om fallet beror på en minskad efterfrågan från ekonomiska storspelare som Kina förmörkas genast utsikterna. Bland annat Världsbanken har sänkt sin prognos för den globala tillväxten, trots fallet.

...för konsumtionen...
Ett prisfall på 50 dollar per fat innebär att mängder av kapital allokeras från producenter till konsumenter, i storleksordningen 2,2 procent av den globala BNP:n. Då konsumenter i genomsnitt spenderar pengar snabbare än producenter innebär det att en liten ökning i samlad efterfrågan väntas. The Economist bedömer att den genomsnittliga bilåkaren i USA kan spara uppemot 800 dollar per år på fallande bensinpriser. Pengar som bilisterna i världsekonomins motor plötsligt kan spendera på annat. Kanske svenskt stål och Spotify-prenumerationer?

Men bensinpriset har som bekant inte halverats. Det beror på att skatt utgör en stor del av priset kunden betalar för bensin. Därutöver ingår även kostnader för bland annat marknadsföring och distribuering. Oljebolagens kostnader för detta har inte sjunkit med 50 procent.

...för enskilda länder...
Stora importländer som Japan, Indien och Turkiet gynnas. Oljeexportörerna darrar. Rysslands finanser knakar, Nigeria har tvingats höja räntan och Venezuela verkar nära att ställa in betalningarna. USA:s industri gynnas genom att energiintensiva tillverkare lockas att flytta sin verksamhet till landet.
Ett fallande oljepris minskar inflationstrycket ytterligare. Det är dåliga nyheter för en svensk Riksbank som kämpar med näbbar och klor för att få upp inflationen, och som redan infört nollränta.
Exportberoende och oljeimporterande Sverige kan gynnas av att pengar frigörs globalt till icke-oljerelaterad konsumtion.

...och för andra energikällor?
En del länder inom OPEC vill skära ned på produktionen för att få upp priserna. Andra är oroliga för att en prisökning kan stimulera investeringar som kan göra oljan irrelevant på längre sikt. Tanken är att ett lågt oljepris ska kväsa utvecklingen i sin linda.
Men EcoAlpha Asset Management haussar ändå förnybara energikällor i ljuset av oljeprisfallet. De ser ett köpläge i hållbara aktier trots den senaste tidens kursras. Motiveringen är att energibehovet ökar, tillväxten i användningen av sol- och vindenergi är stark och att oljepriset mycket väl kan återhämta sig.


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.