Fotograf: TT

Svensk industri har inte utvecklats sedan 2007

Produktiviteten i svensk industri har inte ökat sedan 2007. Orsaken är troligtvis ett trendbrott. Det larmar Teknikföretagens chefsekonom om.

Produktivitetstillväxten i svensk industri har varit helt obefintlig sedan 2007 och orsaken är mest troligt ett strukturellt trendbrott.

Det säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune till Nyhetsbyrån Direkt.

"Produktionen har minskat 17 procent sedan 2007 och antalet anställda har minskat lika mycket, och då blir produktiviteten plus minus noll, i snitt i sju år", säger han och påpekar att detta står i stark kontrast till den starka produktivitetsutvecklingen före krisen.

Han säger att det faktum att produktiviteten inte ökat alls på sju år, med både upp- och nedgångar i konjunkturen, tyder på att den avstannade produktivitetsökningen är ett trendbrott snarare än konjunkturellt betingat.

"Det har inte bara varit lågkonjunktur de här sju åren. Det här har pågått en längre period", säger han.

Dessutom är trenden med stagnerad produktivitetstillväxt internationell. I Tyskland har industriproduktionen visserligen ökat sedan krisen, men antalet sysselsatta har ökat lika mycket, och även i tillväxtländerna stannar produktivitetsutvecklingen av.

"USA är det som skiljer ut sig, de har ökat produktiviteten 15 procent på sju år", säger Anders Rune som dock tillägger att är en mycket svag ökning jämfört med hur det såg ut före krisen

Han säger vidare att de svenska industriföretagen varit duktiga på att anpassa sin verksamhet till en minskad produktion, men att den stagnerade produktivitetsökningen på sikt är ohållbar.

"Frågan är om utvecklingen går att bryta på annat sätt än att man får en ökad produktion", säger han.

Han säger att nyckeln till att få produktiviteten att öka igen är att företagen investerar.

"Det är lätt att säga att man ska investera mer, men svårare att motivera om man inte har en expansion, men det är avgörande för att få en bättre utveckling", säger han.

Vad gäller utsikterna för ökad produktion har dock Anders Rune hopp om att efterfrågan ska kunna ta bättre fart i närtid i Europa, den viktigaste exportmarknaden för svensk industri.


Nyhetsbrevet för det nya näringslivet:

Kalendarium

För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST

BLOGG

Följ chefredaktören på klimatresan

Under 2019 utmanar Veckans Affärer sina läsare att minska sina affärsresor med flyg med hälften. Chefredaktör Åsa Uhlin håller koll på hur det går med det och sitt eget mål att flyga mindre på bloggen VA:s klimatresa.