Fotograf: Pontus Lundahl/TT

Damberg: Innovationsråd blir verklighet i vår

Under våren blir regeringens planer på ett innovationsråd verklighet. Det lovar näringsminister Mikael Damberg i en intervju med VA.se. Planen är också att ta efter andra länders framgångsrika satsningar på inkubatorer.

Under våren kommer regeringens planer på ett innovationsråd direkt under statsministern att bli verklighet. Det lovar närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

”Under våren kommer det att dra igång. Statsministern har velat göra det här länge för att lyfta innovationsfrågan över departementsgränserna och sätta fokus på den. Det skickar också en väldigt tydlig politisk signal om att det är uppåt i värdekedjan vi måste gå och att vi måste ligga långt fram för att kunna konkurrera globalt”, säger han till VA i samband med besök hos två entreprenörsdrivna tillväxtbolag, Transformator Design och Inerventions, på onsdagen.

Regeringen har hittills pekat på två samhällsutmaningar som innovationsrådet ska adressera: life science och klimatomställningen. 

”Life science därför att det handlar om hälsa, sjukvård, industri och näringsliv. Klimatomställningen har vi pekat ut för att prioritera den och för att vi är duktiga på cleantech i Sverige. Men också för skogsfrågan. Vi har väldiga naturresurser i Sverige som bäst utnyttjade kan höja innovationskraften också i skogsindustrin.”

Resten av inriktningen överlåter regeringen åt innovationsrådet att besluta om, som förutom statsministern även kommer att omfatta personer från näringsliv, akademi och ett antal utvalda ministrar.

Kapitalförsörjning kommer också tillhöra de frågeställningar som innovationsrådet kommer att adressera, men näringsdepartementet har redan pekat ut statligt riskkapital som en prioritering under våren, berättar Mikael Damberg.

”Vi kommer att göra en genomlysning efter kritik från flera håll på en rad punkter. Ganska mycket av det statliga riskkapitalet jobbar inte idag och det kommer in för sent. Vår ambition är att vara marknadskompletterande i tidigare skeden, men också se till att vi gör det på ett så smart sätt att vi också attraherar mer internationellt kapital.”

Enligt Mikael Damberg har det funnits en ganska stor politisk enighet under flera år att det är i de tidiga faserna, där de privata aktörerna inte riktigt vågar ta den risk det innebär, där det statliga riskkapitalet kan göra mest skillnad.

”Men inte som en helt egen värld utan genom jobba ihop med det privata kapitalet. För staten kan inte hitta alla vinnare - det är inte poängen. Men staten har en roll i riskkapitalsystemet”, slår han fast.

Planen är också att Sverige ska ta efter andra länders satsningar på inkubatorer, inte minst Israel som har ett framgångsrikt system.

”Israel har verkligen lyckats. De har haft olika program som gått in lite tyngre inkubatorsverksamheten och följt bolagen lite mer kraftfullt finansiellt för att få expansion i bolagen och korta tiden till marknaden”, säger han och lovar att återkomma med ett tydligare besked i satsningen framöver. 


För dig som prenumerant

VA KVINNA PODCAST